PIWNICZNA-ZDRÓJ I KAMIONKA-WIELKA – ODWAŻNE PORÓWNANIE GMIN

PIWNICZNA-ZDRÓJ I KAMIONKA-WIELKA – ODWAŻNE PORÓWNANIE GMIN

Gminy te wiele różni, ale także coś łączy. Różni status gminny. Piwniczna jest miejsko-wiejska i turystyczna. Co łączy? Ilość mieszkańców, których jest około 10 tysięcy. Kamionka w ostatnich latach korzysta z bliskości Nowego Sącza, osiedlają się tam mieszkańcy miasta. Tam kupuje się nieruchomości, buduje rezydencje. Łączy jeszcze morfologia i piękne widoki.

Piwniczna nie ma szczęścia od lat do zarządzających. W Kamionce jest pod tym względem jakby lepiej. Dla lepszego obrazu i porównania, dokonane zostanie zestawienie głównych wskaźników finansowych.

Zakres porównań

Porównanie dotyczyć będzie spraw finansowych. Chodzi o: dochody gmin, w tym własne, wydatki majątkowe, zadłużenie, ale także nadwyżki operacyjne (różnica dochodów i wydatków bieżących). Preferowany będzie wspólny mianownik, czyli przeliczany na jednego mieszkańca. Wzięte zostały dane średnie z dwóch ostatnich lat: 2022 i 2023.

Wyniki porównań (2022)

  • Dochody gminy: lepsza jest Piwniczna: 6,5 tysiąca do 5,8,
  • Dochody własne: lepsza jest Piwniczna: 2,4 tysiąca do 1,8,
  • Wydatki majątkowe: lepsza jest Kamionka 1,1 tysiąca do 1,0,
  • Zadłużenie większe w Piwnicznej 1,8 tysiąca do 0,9 tysiąca w Kamionce na mieszkańca.

Nadwyżka operacyjna

To różnica miedzy dochodami a wydatkami bieżącymi. Gmina musi wydać, ale musi mieć dochód. Im większa nadwyżka, tym lepiej. Na mieszkańca idzie to tak: 550 do 480 złotych na korzyść Kamionki w 2022, w 2023  w Kamionce – 50 zł do 60 na plusie w Piwnicznej.

Podsumowanie finansów

Wynik rozkłada się po równo 3-3. W 3 wskaźnikach Piwniczna jest lepsza, ale w pozostałych 3 wygrywa Kamionka.

Porównanie inwestycji infrastrukturalnych

Dla uzyskania szerszego wymiaru porównawczego wzięte zostały także inwestycje infrastrukturalne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju gmin, które zostały zrealizowane w ostatnich 10 latach, a ich wysokość przekroczyła 5% budżetu rocznego gmin.

W Piwnicznej są to: 1. ścieżki i trasy rowerowe. 2. rewitalizacja rynku i pobliskich ulic, 3. rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji, 4. budowa hali rekreacyjno-sportowej.

W Kamionce: 1. budowa hali sportowej w Kamionce, 2. budowa szkoły w Boguszy, 3. modernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej, 4. budowa nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 5. stabilizacja osuwisk na terenie gminy. To całkiem istotne osiągnięcia inwestycyjne tych gmin.

Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz samorządowych (NCAS)

Czytaj też: Bohaterki Wieków – gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży

logotyp

Reklama