Piotr Lachowicz: 15 października zadecydujemy jakiej Polski chcemy.

Piotr Lachowicz: 15 października zadecydujemy jakiej Polski chcemy.

Szanowni Państwo, zdecydowałem się kandydować do Sejmu RP, ponieważ jestem przeciwnikiem fasadowej demokracji na wzór niektórych państw Azji, Afryki i Europy. Niestety, w naszym kraju coraz częściej nie mamy do czynienia z demokracją, tylko z zachowaniem pozorów wolnego wyboru.

Od 8 lat faktyczną władzę sprawuje wąska grupa ludzi związana z partią rządzącą. Nie liczy się trójpodział władzy, na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Działalność opozycyjnych partii politycznych nie jest zakazana, ale dąży się do ich pełnej kontroli. Ze środków publicznych zasila się fundacje i stowarzyszenia związane programowo i rodzinnie z PiS. Pozornie wolne media narodowe prezentują program jednej partii politycznej, a ich działalność jest porównywana z okresem PRL. Dziennikarze, którzy pozwalają sobie nawet na konstruktywną polemikę, tracą miejsca pracy.

Do celów propagandowych próbuje wykorzystywać się Policję, Wojsko Polskie, Straż Graniczną oraz służby zapewniające bezpieczeństwo państwa, czyli instytucje tradycyjnie nie ingerujące w działalność polityczną. Nasza polityka zagraniczna to wieczny konflikt z sąsiadami i Unią Europejską, do której przecież wstąpiliśmy dobrowolnie 1 maja 2004 r.

Celowe podsycanie nacjonalizmu, który tak wiele złego przyniósł Europie i Światu nie ma nic wspólnego z patriotyzmem. Brak szacunku dla praw i wolności mniejszości jest przejawem charakterystycznym dla działalności państw totalitarnych i autorytarnych. Próbuje się wmawiać Polakom, że każdy obywatel mający odmienne poglądy polityczne, społeczne lub religijne jest zdrajcą i wrogiem Naszej Ojczyzny albo przynajmniej złodziejem i kombinatorem. Celowo dzieli się Polaków na lepszych i gorszych.

Na naszych oczach tworzy się kult jednostki, nieomylnego i biegłego w każdej dziedzinie przywódcy bez wad, ale przecież jesteśmy tylko ludźmi. W obecnej Polsce wszyscy mają myśleć, czuć oraz postępować tak jak życzy sobie tego partia, a ostatnie wydarzenia związane z cenzurowaniem filmu „Zielona Granica” są tego niechlubnym przykładem.

Każdy wolny człowiek ma prawo do własnego zdania, nawet jeżeli jest ono niezgodne z wolą partii i nikt nie ma prawa obrażać Polaków z tego właśnie powodu. Próbuje się nas również obdarowywać naszymi własnymi pieniędzmi, wmawiając jak dobra jest ta dzieląca się ze społeczeństwem władza.

Czy jesteście Państwo za takim systemem? Ja przyszłość Naszej Ojczyzny widzę inaczej. Zapraszam na stronę www.100konkretow.pl oraz na moje profile społecznościowe.

15 października proszę o Wasz głos. Szczęśliwej Polski już czas!

 Materiał płatny

 

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama