PIERWSZE ŚCIEŻKI ROWEROWE W GMINIE ŁĄCKO JUŻ SĄ!

Końcem roku zostały zakończone prace związane z projektem pn. „Budową infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w gminie Łącko”. Dzięki tej inwestycji powstała trasa biegowo – rowerowa biegnąca z Łącka do Zagorzyna, która rozpoczyna się przy Hali Widowiskowo – Sportowej w Łącku i prowadzi wzdłuż drogi powiatowej do Zagorzyna, gdzie na mostku na os. Boconiec zawraca i biegnie prawym brzegiem potoku Czarna Woda w stronę Łącka, zamykając się w pętlę.

dts

Prace wykonane w ramach projektu sprowadzały się do umocnienia brzegów potoku Czarna Woda, co przyczyniło się do zabezpieczenia korpusu drogi powiatowej, zmodernizowania oświetlenia ulicznego biegnącego wzdłuż trasy, a także powstały dwie siłownie zewnętrzne, po jednej w Łącku i w Zagorzynie oraz utworzone zostały miejsca wypoczynku dla biegaczy i rowerzystów korzystających ze ścieżki.

Zrealizowanie projektu przez Gminę Łącko było możliwe dzięki dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR. Wartość dofinansowania wynosi 2 359 903,67 zł, natomiast całkowity koszt zadania to 3 403 243,34 zł.

Celem głównym projektu jest budowa oferty turystyki aktywnej bazującej na lokalnych potencjałach przyrodniczych i krajobrazowych Gminy Łącko, która ma się przyczynić do utworzenia nowych miejsc pracy poprzez budowę tras biegowo - rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 2017 roku.

 

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.