Pętla rowerowa połączy Krynicę i Muszynę!

Pętla rowerowa połączy Krynicę i Muszynę!

Ponad 230- kilometrowa trasa dla rowerzystów powstanie na pograniczu polsko-słowackim. Szlak połączy uzdrowiska i miejscowości turystyczne, w tym Krynicę-Zdrój, Muszynę, Piwniczną Zdrój, Szczawnicę oraz Bardejów i Starą Lubownię na Słowacji. W Dworze Starostów w Muszynie burmistrz Muszyny Jan Golba oraz burmistrz Krynicy – Zdroju Dariusz Reśko odebrali od Adama Hamryszczaka z Ministerstwa Rozwoju umowę dotyczącą tej inwestycji.

Głównym celem projektu jest ożywienie gospodarcze Doliny Popradu poprzez połączenie pętlą rowerową uzdrowiskowych miejscowości pogranicza polsko-słowackiego.

– VeloKrynica połączy dwa najprężniej rozwijające się małopolskie uzdrowiska przyczyniając się do integracji oferty uzdrowiskowo-rekreacyjnej obu miejscowości. Trasa przebiegać będzie przez najcenniejsze przyrodniczo i krajobrazowo tereny (parki narodowe i krajobrazowe) w sąsiedztwie najcenniejszych zabytków architektury drewnianej, pijalni i źródeł wody mineralnej. Całość szlaku zostanie oznakowana w jednolity sposób oraz wyposażona w powtarzalne elementy małej architektury – mówi Dariusz Reśko.

Koncepcja znakowania i opisu trasy jest efektem Polsko-Słowackiego konkursu architektonicznego, który spośród szeregu prac pozwolił wybrać koncepcję najlepiej oddającą charakter projektu i specyficzne elementy obszaru pogranicza – dodaje Jan Golba.

Pętla rowerowa będzie miała swoją mapę, stronę internetową, mobilną aplikacja, umożliwiająca planowanie i korzystanie z trasy rowerowej, jak i poznanie atrakcji okolicy.

***

Pętla rowerowa będzie miała długość ponad 230 km. Przedsięwzięcie warte jest 5 187 225,80 € z czego 85% będzie pochodzić z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ma być zrealizowany w przeciągu 24 miesięcy.

 

Fot. Z arch. DTS.

 

 

Share on twitter
Share on facebook