Okręg wyborczy nr 10 w wyborach do Rady Gminy Gródek nad Dunajcem

Okręg wyborczy nr 10 w wyborach do Rady Gminy Gródek nad Dunajcem

Zasięg:

Przydonica: nr budynków 1 ‑ 13, 15 ‑ 23, 25 ‑ 33, 82 ‑ 88, 90 ‑ 98, 100 ‑ 101, 103, 105, 107 ‑ 109, 111 ‑ 114, 116 ‑ 118, 121 ‑ 124, 126 ‑ 139, 141 ‑ 143, 155 ‑ 170, 179, 197, 218 ‑ 219, 224 ‑ 227, 229 ‑ 231, 253 ‑ 254, 256, 258, 271 ‑ 273, 278, 280 ‑ 281, 287, 292, 294, 296 ‑ 299, 304, 308 ‑ 311, 316, 321, 323 ‑ 324, 332 ‑ 333, 335, 337, 342, 347, 355 ‑ 357

Reklama