Okręg wyborczy nr 9 w wyborach do Rady Gminy Gródek nad Dunajcem

Okręg wyborczy nr 9 w wyborach do Rady Gminy Gródek nad Dunajcem

Zasięg:

Przydonica: nr budynków 24, 34 ‑ 46, 48 ‑ 63, 65 ‑ 66, 68 ‑ 71, 73 ‑ 79, 99, 102, 144, 147 ‑ 149, 151, 153 ‑ 154, 171 ‑ 173, 175, 203, 205, 208, 220 ‑ 223, 233, 235, 237, 239, 241, 244 ‑ 245, 247, 249 ‑ 252, 255, 261 ‑ 269, 276 ‑ 277, 282 ‑ 283, 286, 289 ‑ 291, 293, 295, 301 ‑ 302, 305 ‑ 306, 312, 314 ‑ 315, 317, 319, 322, 330 ‑ 331, 336, 340, 348, 350 ‑ 351, 366, 368, 370

Reklama