O reparacjach w sądeckim ratuszu. Radni miasta poproszeni o wsparcie polityki zagranicznej rządu

O reparacjach w sądeckim ratuszu. Radni miasta poproszeni o wsparcie polityki zagranicznej rządu

W porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta Nowego Sącza, znalazł się punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie „…poparcia dla starań zmierzających do uzyskania odszkodowań za straty wojenne, jakie poniosła Polska, w tym miasto Nowy Sącz z powodu agresji i okupacji niemieckiej w latach 1939 – 1945″. Dyskusja radnych na ten temat odbędzie się 12 września.

Punkt pojawił się w porządku obrad sądeckiego samorządu na wniosek sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i pełnomocnika rządu ds. odszkodowań za straty wojenne – Arkadiusza Mularczyka. Projekt uchwały przedstawi podczas obrad żona polityka – radna Iwona Mularczyk.

Mąż radnej przygotował wzór projektu uchwały dla lokalnego samorządu. W piśmie do sądeckich radnych, do którego załącza ów projekt  przekonuje, że „walka o sprawiedliwość nie będzie możliwa bez właściwego upamiętnienia zadanych Polsce krzywd i pielęgnowania świadomości o zniszczeniach dokonanych przez Niemcy w trakcie II wojny światowej„. W podpunktach „sugeruje” też, co radni zrobić powinni. Jak podpowiada: podjąć uchwałę, której wzór dla nich przygotował, upamiętnić miejsca zbrodni niemieckich w Nowym Sączu i oszacować straty wojenne jakich miasto doznało w wyniku II wojny światowej.

„Ogólny stan zniszczenia miasta ustaliły władze rządowe w 1945 r. na 61,5 proc. Wartość strat wyceniono na 12,2 mln zł według przedwojennej wartości (…) W oparciu o zasady prawa rzymskiego, ukształtowanego przed dwoma tysiącami lat, na których opierało się i opiera się do  tej pory całe prawo cywilizowanego świata, a które przewidywały naprawienie wyrządzonej szkody, mamy prawo, ale i obowiązek wobec przyszłych pokoleń żądania zadośćuczynienia od narodu sprawców, rządu niemieckiego będącego prawnym spadkobiercą III Rzeszy…” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Pod projektem podpisali się nowosądeccy radni PiS: Iwona Mularczyk, Janusz, Kwiatkowski, Teresa Cabała, Krzysztof Dyrek, Ilona Orzeł, Andrzej Pancerz i Michał Kądziołka.

Treść dokumentu można przeczytać w pliku .pdf, który załączamy poniżej:

p_lxxxviii_1140_23_vii

Pismo posła Arkadiusza Mularczyka do sądeckiego samorządu:

 

zdjęcia w nagłówku: archiwum dts24

Czytaj też:

Wybory 2023. Okręg 14. Zmiany na sądeckiej liście wyborczej kandydatów Koalicji Obywatelskiej!

Reklama