Nowy Sącz: wraca usługa nieodpłatnego transportu dla osób z niepełnosprawnościami

Od dziś (czwartek 4 czerwca) wraca usługa nieodpłatnego przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Nowym Sączu, organizowana przez urząd miasta. Można z niej skorzystać we wszystkie dni tygodnia łącznie z sobotami, niedzielami i dniami świątecznymi i przez okrągłą dobę.

Zgłoszenia zapotrzebowania na tego rodzaju transport przyjmowane są  telefonicznie (501-860-881)  i mailowo ([email protected])  – z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Telefonicznego zgłoszenia można dokonać w dni powszednie w godzinach: od 7 do 18.

W zgłoszeniu należy podać dane osoby zgłaszającej oraz pasażera, adres zamieszkania, numer telefonu, datę i godzinę wykonania przewozu, miejsce podstawienia pojazdu i miejsce docelowe, ewentualnie trasę przejazdu. Pasażer winien okazać dokument uprawniający do korzystania z transportu (legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie o niepełnosprawności wraz z dokumentem tożsamości).

Z nieodpłatnego transportu mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnościami legitymujące się ważnym orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności poruszające się na  wózkach inwalidzkich,  niewidome i ociemniałe oraz osoby posiadające znaczne ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się, poruszające się przy pomocy kul  łokciowych lub balkonika, które niezdolne są do korzystania ze środków transportu zbiorowego.

Nowy Sącz: bus dla niepełnosprawnych dostępny 24 godziny na dobę przez cały rok. Niespodziewana decyzja radnych

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.