Nowy Sącz. Jest pomysł powstania sklepu socjalnego dla osób najuboższych, seniorów i mieszkańców z niepełnosprawnościami

Nowy Sącz. Jest pomysł powstania sklepu socjalnego dla osób najuboższych, seniorów i mieszkańców z niepełnosprawnościami

Aktywiści Razem Nowy Sącz oraz lokalnych, sądeckich struktur Nowej Lewicy chcą utworzenia w Nowym Sączu sklepu socjalnego dla osób najuboższych. W tej sprawie Zuzanna Jakowicka z partii Lewica Razem złożyła petycję do prezydenta miasta.

W sklepach socjalnych osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym mogłyby zakupić żywność, chemię oraz ubrania po niższych cenach. Takie miejsca dawałyby możliwość zakupów podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, seniorom i osobom z niepełnosprawnościami wraz z ich opiekunami. Taka placówka funkcjonuje już w Katowicach. Planowane jest otwarcie kolejnych. Lokalne struktury Partii Razem i Nowej Lewicy oferują pomoc w zorganizowaniu sklepu w Nowym Sączu. Koszty jakie gmina musiałaby ponieść są głównie związane z lokalem oraz pensją dla kilkuosobowego personelu sklepu.

,,Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że przedsięwzięcie jest w stanie generować przychody, które pozwalają na utrzymanie przy minimalnym dofinansowaniu ze strony samorządu. W sytuacji gminy Nowy Sącz można rozważyć także przy otwarciu sklepu współpracę z gminami ościennymi, których mieszkańcy przyjeżdżają do Nowego Sącza, jako głównego ośrodka miejskiego w regionie. Niewielkim kosztem można stworzyć zatem placówkę, które będzie stanowiła realną pomoc dla potrzebujących osób w regionie” – przekonują inicjatorzy pomysłu.

Sklep socjalny istnieje w Katowicach od grudnia ubiegłego roku. Powstał tam przy współpracy władz samorządowych i Fundacji Wolne Miejsce. Działa przy nim kawiarnia umożliwiająca integrację, aktywizację społeczną oraz prowadzenie programów edukacyjnych. Otwarcie podobnych sklepów rozważane jest w kolejnych miastach Polski, zbliżonych wielkością do Nowego Sącza. Fundacja może pomóc w zakresie organizacji takich placówek.

,,Lokalne struktury Nowej Lewicy i Partii Razem także są w stanie wesprzeć Pana Prezydenta w utworzeniu sklepu” – deklarują członkowie partii.

Jak wyjaśniają pomysłodawcy, wiele produktów sprzedawanych w sklepach socjalnych ma krótkie terminy ważności, więc sprzedając je w takich punktach, unika się marnowania żywności, ,,co stanowi zaletę ekologiczną i etyczną”. Inicjatorzy utworzenia placówki w Nowym Sączu przekonują, że wiele firm chętnie dostarcza do sklepów (w zamian za reklamę), produkty, których nie są w stanie sprzedać.

Jak wynika z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, z pomocy pieniężnej w ubiegłym roku korzystało w mieście 1366 osób, a z form pomocy niepieniężnej – 969., czyli łącznie 2,66% nowosądeczan.

,,Proponujemy, żeby w sklepie socjalnym otwartym w Nowym Sączu dostępem do niego objąć także wszystkie osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów i opiekunki” – apelują członkowie koła Razem Nowy Sącz oraz lokalnych struktur Nowa Lewica Nowy Sącz do prezydenta miasta.

Fot. pixabay.com

Targi Edukacja, Kariera, Przyszłość

REPERTUAR KINA SOKÓŁ

Reklama