Nowi dyrektorzy w sądeckim ratuszu. Odwołanie poprzednich - pod lupą koalicji PiS & Wybieram Nowy Sącz

W trybie procedury konkursowej wyłoniono dwóch nowych dyrektorów, którzy dołączą do załogi pracowników sądeckiego magistratu. Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Kontroli Wewnętrznej  będzie Mirosław Świst, zaś szefem  Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego -  Michał Sach. Na nowego dyrektora czeka także Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu. Do naboru na to stanowisko zgłosiło się trzech kandydatów. Konkurs nie został jeszcze rozstrzygnięty.

wsb3

Tymczasem kluby radnych PiS i   Krzysztofa Głuca - Wybieram Nowy Sącz konsekwentnie dociekają, czy zwolnienia kadry kierowniczej które poprzedziły ogłoszenie konkursów odbyły się zgodnie z prawem.

Najpierw radni opozycyjni w stosunku do prezydenta Ludomira Handzla  zabiegali o interwencję w tej sprawie w małopolskich władzach NSZZ „Solidarność”. Władze związku uznały jednak, że wymiana kadr odbyła się  zgodnie z prawem.

Po dokonaniu analizy stanu faktycznego oraz prawnego w przedmiotowej sprawie, nie znajdujemy dostatecznych podstaw, aby skutecznie kwestionować zasadność podjętych przez Prezydenta decyzji w przedmiocie dokonywanych zmian osobowych (…) zgodnie z treścią ustawy (…) o pracownikach samorządowych, prezydentowi przysługuje uprawnienie do dokonywania dowolnego doboru doradców, asystentów i zastępców na podstawie instytucji powołania. Ustawa (…) nie wprowadza regulacji dotyczących kwestii zwalniania pracowników. W tym zakresie zastosowanie mają zatem odpowiednie przepisy kodeksu pracy.” – czytamy w odpowiedzi na pismo grupy sądeckich radnych.

Nieco inny pogląd na sprawę ma mgr Artur Samek z  Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy w Krakowie gdzie radni z klubów PiS i Wybieram Nowy Sącz zwrócili się z prośbą o opinię dotyczącą zwolnień kadry dyrektorskiej urzędu miasta.

We wszystkich pismach dotyczących wypowiedzenia umowy o pracę wskazano prawie identyczną przyczynę tj: zmian organizacyjnych w kierowanej przez pracownika jednostce, braku zaufania do jego osoby jako osoby kierującej tą jednostką wynikającej z oceny dotychczasowej pracy, dokonań na danym stanowisku oraz braku kompetencji koniecznych do pełnienia funkcji w ramach zmienionej organizacji urzędu i związanych z tym oczekiwań Prezydenta Miasta. Z Orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że wskazanie przyczyny (…) jest nazbyt ogólnikowe (…) Pracownik musi precyzyjnie wiedzieć dlaczego pracodawca go zwalnia (…)” – pisze Artur Samek w piśmie skierowanym do radnych PiS i klubu Krzysztofa Głuca.

Dalej w piśmie tłumaczy, że rozstrzygnięcie sprawy jest w tym wypadku w gestii sądu.

Kopię pisma z PIP z opinią dotyczącą zwolnień kadry dyrektorskiej zamieszczamy poniżej.

 

Czytaj też:

Nowy Sącz już nie wróży... Tęczowa "łapka" przestała być symbolem miasta

HUZAR

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.