NAWOJOWA I KAMIONKA WIELKA – porównanie gmin ościennych Nowego Sącza

NAWOJOWA I KAMIONKA WIELKA – porównanie gmin ościennych Nowego Sącza

miniatura

Te dwie wiejskie gminy wiele łączy. To stare sądeckie wsie i bliscy sąsiedzi Nowego Sącza. Mieszkańcy tych gmin często pracują w Nowym Sączu. To gminy o podobnej wielkości. Kamionka to prawie 11 tysięcy mieszkańców, a Nawojowa prawie 9 tysięcy.

Możliwości budżetowe są zbliżone 65 do 70 milionów na rzecz Kamionki. Z racji geomorfologicznych, Kamionka bardziej sąsiaduje z Nowym Sączem. Ulica Nawojowska, główna ulica Nowego Sącza, staje się „szosą krynicką” przecinającą gminę Nawojowa na dwie części. Porównanie tych dwóch gmin może być ciekawe. Na początek zestawione zostaną sprawy finansowe.

Zakres porównań

Porównanie dotyczyć będzie spraw finansowych. Chodzi o: dochody gmin, w tym własne, wydatki majątkowe, zadłużenie, ale także nadwyżki operacyjne (różnica dochodów i wydatków bieżących).

Teraz można przejść do porównań szczegółowych. Preferowany będzie wspólny mianownik, czyli przeliczany na jednego mieszkańca. Wzięte zostały dane średnie z dwóch ostatnich lat: 2022 i 2023.

Wyniki porównań (2022)

  • Dochody gminy: lepsza jest Nawojowa: 6,5 tysiąca do 5,8,
  • Dochody własne: lepsza jest Nawojowa: 2,2 tysiąca do 1,8,
  • Wydatki majątkowe: lepsza jest Nawojowa: 2,0 tysiąca do 1,1,
  • Zadłużenie większe w Kamionce – 0,9 tysiąca na mieszkańca.

Nadwyżka operacyjna

To różnica miedzy dochodami a wydatkami bieżącymi. Gmina musi wydać, ale musi mieć dochód. Im większa nadwyżka, tym lepiej. Na mieszkańca idzie to tak: 600 do 550 złotych na korzyść Kamionki w 2022, w 2023 w Kamionce i Nawojowej w podobnej wysokości – 50 zł.

Podsumowanie finansów

W 4 wskaźnikach Nawojowa jest lepsza, w 1 wygrywa Kamionka.  Wynik rozkłada się 4-1 na korzyść Nawojowej.

Zestawienie inwestycji infrastrukturalnych

Dla uzyskania szerszego wymiaru porównawczego wzięte zostały także inwestycje infrastrukturalne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju gmin, które zostały zrealizowane w ostatnich 10 latach, a ich wysokość przekroczyła 5% budżetu rocznego gmin.

W Nawojowej są to m.in.: 1. budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 2. budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej (m.in. Centrum Kultury, siedziba Policji), 3. budynek aktywizacji społecznej i zawodowej, 4. rewitalizacja Pałacu w Nawojowej.

W Kamionce: 1. budowa hali sportowej, 2. budowa szkoły w Boguszy, 3. modernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej, 4. budowa nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 5. stabilizacja osuwisk na terenie gminy.

To całkiem istotne osiągnięcia inwestycyjne tych gmin.

Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz samorządowych (NCAS)

Czytaj też: Strażacy ewakuowali mężczyznę, który nie mógł opuścić budynku

logotyp

Reklama