Najstarsza rodzinna Biblia w Nowym Sączu i inne skarby społeczności ewangelickiej

Najstarsza rodzinna Biblia w Nowym Sączu i inne skarby społeczności ewangelickiej

Aleksandrowie, Weimerowie, Muckowie, Uhlowie, Stuberowie, Marschalkowie … Słynne sądeckie rodziny współtworzące społeczność ewangelicką naszego miasta na trwałe wpisały się w historię Nowego Sącza. W Domu Historii przy ul. Pijarskiej 21 można obejrzeć wystawę zatytułowaną „Luteranie w Nowym Sączu – ponad 200 lat obecności w mieście”, na którą składają się unikalne zbiory członków parafii ewangelickiej, w tym najstarszy egzemplarz Biblii znajdujący się w zbiorach prywatnych i pochodzący z 1724 roku.

Wystawa, którą dziś otwieramy ma szczególny charakter – mówi Maria Molenda, prezes Fundacji Nomina Rosae, będącej współorganizatorem projektu. – Pozwala nam ona bowiem zajrzeć do rodzinnych skarbów schowanych pieczołowicie w rodzinnych zbiorach i zapoznać się z historią osób, które w XIX i na początku XX wieku współtworzyły nie tylko społeczność ewangelicką Nowego Sącza, ale po prostu historię naszego miasta.

Jak podkreśla proboszcz ewangelickiej parafii,  ks. Dariusz Chwastek, na wystawie, która znakomicie wpisuje się w obchody 500 lecia Reformacji, udało się zgromadzić wyjątkowe przedmioty. Pokazują one, że społeczność ewangelicka zawsze mocno utożsamiała się ze swoim miastem i regionem.

– Nasza wystawa pokazuje zarówno postacie znane i wybitne, takie jak chociażby burmistrz Konrad Alexander, ale także te mniej znane, choć równie istotne dla społeczności ewangelickiej w Nowym Sączu – mówi Łukasz Połomski z Fundacji Nomina Rosae. – Część z nich to osoby być może już zapomniane, ale chcieliśmy przybliżyć ich niezwykłe, losy.

Wystawa składa się z dwóch części. Pierwsza prezentuje losy sądeckich rodzin ewangelickich, druga zaś obrazuje życie religijne tej społeczności.

Eksponaty udostępnione na wystawie pochodzą z prywatnych zbiorów: Marty Kalarus, Jerzego Kubisza, Stefana Tomasza Marschalko, państwa Mucków – Krzyżaków, a także z kolekcji Parafii Ewangelicko – Augsburskiej Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu oraz Fundacji Nomina Rosae.

Wystawę można obejrzeć w weekend w godzinach od  od 11.00 do 15. 30.

fot. Tatiana Biela