Na ,,Sądeczankę” poczekamy prawie dekadę. Wkrótce kolejny krok do realizacji inwestycji

Na ,,Sądeczankę” poczekamy prawie dekadę. Wkrótce kolejny krok do realizacji inwestycji

Jeszcze w tym roku odbędzie się posiedzenie Komisji Ocen Przedsięwzięć Inwestycyjnych w Warszawie, na którym zostanie omówiony przypadek ,,Sądeczanki” – zapowiada krakowska Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Następnie zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Wszczęcie postępowania dotyczącego projektu i budowy drogi przewidywane jest na 2023 rok, a sama budowa realna jest w latach 2026-2027. 

Jak już informowaliśmy, budowa dwujezdniowej drogi krajowej nr 75 prowadzącej z Brzeska do Nowego Sącza, została podzielona na dwa odcinki realizacyjne. Przetarg na projekt i budowę pierwszego odcinka drogi przebiegającego po zachodniej stronie Brzeska (obwodnica Brzeska) i będącego kontynuacją łącznika z autostradą A4 (oddanego do ruchu w 2016 r), został rozstrzygnięty końcem października. Najkorzystniejszą ofertę, z sześciu przesłanych, złożyła firma Eurovia Polska. Koszt prac jaki zaoferował opiewa na kwotę 98 321 280,00 zł. Umowa została podpisana. Teraz wykonawca ma 36 miesięcy na realizację zadania.

W przypadku drugiego etapu ,,Sądeczanki”, czyli odcinka Brzesko-Nowy Sącz obecnie nadal trwają prace dokumentacyjne na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego. Przetarg na projekt i budowę tego odcinka zostanie ogłoszony prawdopodobnie w 2023 roku, a cztery lata później możliwe, że doczekamy się długo zapowiadanej trasy.

,,Odcinek Brzesko – Nowy Sącz będzie drogą klasy GP z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu o długości około 50 km (w zależności od korytarza długość odcinka waha się od 43,9 do 51,5 km). Dostępność do niej będzie zrealizowana poprzez węzły i skrzyżowania z jednoczesnym wskazaniem do całkowitego wyeliminowania zjazdów. Na posiedzeniu Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) przyjęto do dalszego procedowania wariant C jako wariant najkorzystniejszy w wyniku analizy wielokryterialnej, w tym pod względem technicznym. Wariant A jako wariant alternatywny, który uzyskał najwyższa ocenę w kryterium społecznym – samorządowym, oraz wariant F jako najkorzystniejszy ze względów środowiskowych” – poinformowała krakowska Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Fot. GDDKiA w Krakowie