Muzeum Okręgowe wydało II tom STUDIÓW SANDECJANA  

Muzeum Okręgowe wydało II tom STUDIÓW SANDECJANA  

Kult świętych w Starej Lubowli w epoce starostwa spiskiego (1412-1769), Sądecczyzna w czasach księżnej Kingi, Srebrny okres Krynicy (od połowy XIX wieku do roku 1918), czy początki kształcenia wyższego w Nowym Sączu – m.in. takie tematy podjęli autorzy tekstów w II tomie wydawnictwa naukowego Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu – STUDIA SANDECJANA.  

Na sądeckim rynku wydawniczym ukazał się właśnie II tom wydawnictwa naukowego STUDIA SANDECJANA. Znajduje się w nim 19 rozmaitych tekstów. Na publikację składa się kilka działów: Artykuły i rozprawy, Materiały, Miscellanea, Pro Memoria, Zapiski kronikarskie i Notatnik bibliograficzny.

– Wszystkie artykuły są bardzo cenne i wartościowe. Recenzowane były przez Radę Naukową, którą tworzą profesorowie związani z Nowym Sączem i Sądecczyzną: Tadeusz Aleksander, Julian Dybiec, Franciszek Leśniak oraz Jan Wnęk. Co bardzo ważne i warte podkreślenia, w prowadzanych przez nich badaniach naukowych Sądecczyzna jest cały czas obecna – wyjaśnia redaktor naczelny wydawnictwa, historyk Leszek Migrała.

W Artykułach i rozprawach szczególną uwagę zwraca tekst panoramiczny autorstwa Patrycji Gąsiorowskiej z Zakładu Polskiego Słownika Biograficznego Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk im. T. Manteuffla, która opisała „Sądecczyznę w czasach księżnej Kingi”.

– Mamy tam całą panoramę stosunków społecznych, politycznych i religijnych na terenie ziemi sądeckiej. Jest kompleksowy materiał, porządkujący wiele istotnych dla historii Sądecczyzny spraw – podkreśla Leszek Migrała.

Inne teksty, które z pewnością zainteresują Czytelników, to np. tekst profesora Tadeusza Trajdosa z Warszawy, pt. „Kult świętych w Starej Lubowli w epoce starostwa spiskiego (1412-1769)”, tekst dr. Marcina Kasprzyckiego z Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie pt. „Służba Bezpieczeństwa wobec „Nowosądeckich Wiadomości” i „Wiadomości Nowosądeckich”, czy też wspomnienia sądeckiego himalaisty Walentego Fiuta – „Wyprawa zimowa na Mount Everest w roku 1979/1980”.

– Było to pierwsze polskie wejście na najwyższy szczyt na Ziemi, wielki wyczyn na skalę światową. Walenty Fiut był uczestnikiem tej wyprawy. Oczywiście na Mount Everest weszło dwóch polskich himalaistów, czyli Krzysztof Wielicki i Leszek Cichy ale w skład wyprawy wszedł cały zespół ludzi – podkreśla Leszek Migrała, który w swoim własnym tekście przedstawił natomiast „Srebrny okres Krynicy(od połowy XIX wieku do roku 1918)”.

Autorzy tekstów, w kolejności publikowanych artykułów: Patrycja Gąsiorowska, Krzysztof Sajdak, Anna Forczek-Sajdak, Tadeusz M. Trajdos, Leszek Migrała, Tadeusz Aleksander, Grzegorz Chajko, Jan Wnęk, Marcin Kasprzycki, Walenty Fiut, Julian Dybiec, Bartłomiej Czech, Agnieszka Małecka, Maria Marcinowska, Mieczysław Witowski, Barbara Bałuc, Tomasz Pudłocki, Marta Treit.

Spotkanie promujące wydawnictwo (a także katalog wystawy pt. „Bicepsy Sądecczyzny”) odbędzie się jutro (piątek, 10 grudnia) o godz.  17.00 w Gmachu Głównym Muzeum Okręgowego, przy ul. Jagiellońskiej 56 w Nowym Sączu.  Publikację będzie można nabyć w kasach oddziałów Muzeum Okręgowego w cenie 35 zł. Książka ukazała się dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

 

 

Publikacja naukowa STUDIA SANDECJANA ukazała się dzięki wsparciu  finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Wydawnictwo będzie kontynuowane. Wkrótce rozpoczną się prace nad III tomem.

Fot w nagłówku – fragment akwareli Józefa Pieniążka z 1937 r. z klasztorem Klarysek w Starym Sączu, publikowanej w albumie Podhale w obrazach, Lwów 1937.

Agnieszka Małecka/Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.   

 

 

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY
Play Video about Ewa Novel

Finał Szansy na sukces tuż, tuż. Co jeszcze przed Ewą na parę godzin przed jej wystąpieniem ?

Play Video about Ewa Novel w Szansie na sukces

Ostatnie przygotowania Ewy do finału Szansy na sukces. Zobacz co tam się działo…  Dostępne tylko u nas 😉 

Play Video about Jubiler Sezam Nowy Sącz

Jubiler Sezam – majówka rabatów

Temat dnia

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.