Modernizacja boiska sportowego w przy Szkole Podstawowej w Rąbkowej

Modernizacja boiska sportowego w przy Szkole Podstawowej w Rąbkowej

Wójt Gminy Łososina Dolna Andrzej Romanek oraz Skarbnik Gminy Maria Kosecka podpisali z firmą CENTRAL KORT z Lublina umowę na modernizację boiska sportowego w przy Szkole Podstawowej w Rąbkowej. Kwota zadania to 89 177,00 zł.

W ramach umowy na boisku położona zostanie syntetyczna nawierzchnia polipropylenowa. Wyznaczone zostaną boiska do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę, wraz z montażem urządzeń niezbędnych do uprawiania tych dyscyplin sportu. Będzie to miejsce ogólnodostępne, zachęcające do spędzania czasu na wolnym powietrzu oraz integracji mieszkańców.

– „To dla naszej uczniowskiej i lokalnej społeczności bardzo dobra wiadomość. Długo czekaliśmy na modernizację naszego boiska, tym bardziej, że nawierzchnia asfaltowa nie jest zbyt bezpieczna. Młodzi ludzie powinni swój wolny czas poświęcać nie tylko na komputer, tablet i smartfon, a właśnie na aktywność fizyczną, grając w piłkę nożną, siatkówkę czy koszykówkę”– mówi Maria Orzeł Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rąbkowej. –„Aktywność fizyczna dziecka jest podstawą jego rozwoju, a tworzenie jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci, uwzględniając ich możliwości i zainteresowania sprawia, że poprawiamy ich kondycję fizyczną, rozwijamy kreatywność oraz umiejętności współpracy i współzawodnictwa w grupie” – dodaje pani dyrektor.

– „Bardzo się cieszę z tej inwestycji, bowiem bardzo ważne jest zaspakajanie naturalnej potrzeby aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży oraz bezpiecznej rekreacji na świeżym powietrzu” – mówi gospodarz gminy Andrzej Romanek. -„Podkreślić należy, że nie będzie to pierwsze nowe boisko sportowe, bo przecież zakończyliśmy modernizację ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Stańkowej. Po zakończeniu tej inwestycji wszystkie boiska przy szkołach podstawowych będą dysponować komfortową i bezpieczną nawierzchnią. Inwestycje w sport to inwestycje w zdrowie. Dlatego też wybudowaliśmy nowoczesną salę sportową, przy Szkole Podstawowej w Rojówce, która została oddana do użytku uczniów, ale i dorosłych mieszkańców naszej gminy. Inwestujemy w kluby sportowe w Łososinie Dolnej, Witowicach Dolnych oraz Tęgoborzy. Wszystko to robimy po to, aby sport, rekreacja, aktywny wypoczynek dawały radość,  siłę  i wiarę we własne umiejętności, rozwijały talenty sportowe, kształtowały właściwe postawy, ucząc szlachetnej sportowej rywalizacji. Być może właśnie na terenie naszej gminy wyrośnie sportowiec, który w przyszłości będzie reprezentował nasz kraj na międzynarodowych arenach sportowych. Zapraszamy więc dzieci i młodzież na zajęcia sportowe, treningi, tym bardziej teraz, w okresie wakacyjnym, to bardzo dobry sposób na spędzenie wolnego czasu. Niech nasze sportowe obiekty służą jak najlepiej wszystkim korzystającym z aktywnego i zdrowego wypoczynku“ – dodaje wójt gminy.

Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Rojówce

Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Stańkowej foto: https://spstankowa.edupage.org/