Ministerstwo Obrony Narodowej ma propozycję dla nastolatków z całej Polski

Wielu uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej wciąż zastanawia się, jaką szkołę wybrać, w klasie o jakim profilu kontynuuować naukę. Swoją propozycję dla nastolatków ma w tej kwestii Ministerstwo Obrony Narodowej. W najbliższym roku szkolnym pod patronatem MON 16 szkół średnich z całej Polski rozpocznie program pilotażowy związany z cyberbezpieczeństwem.

W ramach programu „CYBER.MIL z klasą” powstaną klasy o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”. Uczniowie będą kształceni w zakresie informatyki, z uwzględnieniem zagadnień cyberbezpieczeństwa, zwłaszcza tego w obszarze bezpieczeństwa państwa.

Sporo placówek zgłosiło swoją chęć udziału w programie, ale po starannej selekcji wybrano po jednej szkole w każdym województwie. W Małopolsce do ,,CYBER MIL z klasą” dołączy I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni. Placówki, które zakwalifikowały się do projektu musiały spełnić szereg kryteriów, m.in. prowadzić działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa wpisaną w statut szkoły, posiadać klasy realizujące program z matematyki i informatyki lub matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym, uzyskać odpowiednią średnią wyników egzaminu maturalnego z matematyki w ciągu ostatnich trzech lat, a także mieć zgodę organu prowadzącego na współfinansowanie programu.

Aby szkoły realizowały wynikające z programu zadania jak najlepiej, Ministerstwo Obrony Narodowej udzieli im wsparcia finansowego. Za otrzymane pieniądze placówki będą mogły m.in. zakupić sprzęt komputerowy, drukarki, tablice interaktywne, projektory, czy licencje na potrzebne oprogramowania.

– „CYBER.MIL z klasą” prowadzony będzie przez 3 pierwsze lata nauki w danym typie szkoły (licea i technika). W każdej klasie będzie ograniczona liczba uczniów – nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15. Program nauczania obejmie takie obszary tematyczne jak: podstawy kryptografii, historia kryptografii, podstawy algorytmiki, podstawy cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji. Nauka w takiej klasie umożliwi uczniom zdobycie wiedzy i kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych – wyjaśniają wojskowi.

Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych wykorzystywane będą nowoczesne systemy operacyjne i pakiety obliczeń symbolicznych. W planach są także zajęcia zdalne w formie e-learningu, wizyty w jednostkach MON, instytutach naukowych, czy firmach działających w branży cyberbezpieczeństwa.

– Celem programu jest wykształcenie potencjalnych kandydatów na żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych RP, w tym szczególnie do tworzonych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. To oznacza, że dla większości absolwentów udział w programie będzie wstępem do prestiżowych stanowisk w jednostkach podległych MON. Z pewnością wśród tegorocznych ósmoklasistów jest dużo takich, którzy interesują się mundurem, a jednocześnie ich pasją jest informatyka – zaznaczają przedstawiciele Wojska Polskiego.

Jeśli po ukończeniu nauki w ramach ,,CYBER.MIL z klasą” ktoś nie zdecyduje się na pracę w wojski, wiele innych drzwi kariery będzie dla niego otwartych. – Również na rynku cywilnym potrzebni są specjaliści w tej dziedzinie: przecież trudno wyobrazić sobie przedsiębiorstwo, które działa w oparciu o system informatyczny i nie chce chronić wysiłku swoich pracowników czy danych klientów – zaznaczają wojskowi.

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie www.wojsko-polskie.pl O zasadach rekrutacji dowiedzieć się można w danej szkole. Za koordynację i przebieg programu odpowiada Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, a nadzór merytoryczny sprawować będzie Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Wojskowa Akademia Techniczna.

fot. ilustr. pixabay, grafiki: MON

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.