Metamorfoza Parku Strzeleckiego nagrodzona w konkursie „Budowa roku 2021”

Metamorfoza Parku Strzeleckiego nagrodzona w konkursie „Budowa roku 2021”

Rewitalizacja nowosądeckiego Parku Strzeleckiego, którą wykonała firma ERBET zdobyła nagrodę I stopnia w  tegorocznej – XXXII – edycji Konkursu „Budowa Roku 2021”. Konkurs organizuje Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego

„Konkurs stał się jednym z najbardziej prestiżowych przeglądów osiągnięć polskiego budownictwa. Obiekty zostały zgłoszone przez inwestorów, generalnych wykonawców, deweloperów, jednostki projektowe bądź samorządy terytorialne. Te nagrodzone charakteryzują się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, wysoką jakością wykonawstwa robót, dobrą organizacją procesu budowlanego, wysokim poziomem zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska” – piszą organizatorzy.

W kategorii „obiekty przebudowane i rewitalizowane o wartości powyżej 23 mln zł” nagrodę pierwszego stopnia przyznano inwestycji, która diametralnie odmieniła zaniedbany przez wiele lat Park Strzelecki przy ul. Ogrodowej w Nowym Sączu. Jej generalnym wykonawcą był ERBET sp. z o.o.

Rewitalizacja (…) stanowi nowatorskie w skali subregionu rozwiązanie architektoniczne. W tym rozwiązaniu wszystkie obiekty i elementy małej architektury wkomponowano w obszar zieleni parkowej, a użyte materiały cechują wysokie walory estetyczne i użytkowe. Rewitalizację wykonano w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zbudowany amfiteatr, to obiekt wielofunkcyjny o wymiarach 77,45 × 26,54–67,50 m, z 3068 miejscami siedzącymi na widowni, z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi: wodociągową, kanalizacją sanitarną i burzową, gazową, ogrzewczą, wentylacją mechaniczną i klimatyzacją, monitoring i nagłośnienie, wraz z przyłączeniem do układu sieci wewnętrznych parku. Amfiteatr to układ zestawionych brył w postaci graniastosłupa prostego o podstawie trapezu. Zastosowano podwójne zewnętrzne ściany żelbetowe, obłożone naturalnym kamieniem po obrysie rzutu amfiteatru, tworzące zdwojony mur stanowiący oparcie dla trybun widowni, jak również przekrycia w formach wielokierunkowych dachów o konstrukcji z drewna klejonego i pokryciu membraną. Obrys przekrycia pokrywa się z obrysem amfiteatru. Układ widowni stanowi jedna centralna trybuna oparta na literze V – wpisana w geometrię trapezu, podzielona na mniejsze sektory. Obiekt jest wyposażony w scenę z widownią, zaplecze sceny oraz część magazynowo-techniczną i toalety zlokalizowane pod trybuną. Struktura przestrzenna amfiteatru umożliwia korzystanie przez osoby niepełnosprawne.

Obiekty i urządzenia małej architektury, to plac wodny z fontanną, plac zabaw z sadzawką (dzieci starsze), plac zabaw z mokrą piaskownicą (ogród dziecka), pętla gimnastyczna z układem urządzeń, pawilon parkowy oraz inne drobne elementy: stoliki, ławki, kosze, stojaki na rowery. (…) Całość prac wykonano w ciągu 19 miesięcy” – czytamy w folderze przybliżającym nagrodzone i wyróżnione inwestycje.

W kategorii „obiekty sportowe i rekreacyjne” nagrodę II stopnia przyznano innej inwestycji z naszego regionu – chodzi o generalny remont Budynku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Gorlicach przy ul. Jagiełły 5. Wykonawcą w tym przypadku była spółka Batory Bau z Gorlic.

Czytaj też:

Share on twitter
Share on facebook