Marszałek z wizytą w kolebce Lachów Sądeckich

Marszałek z wizytą w kolebce Lachów Sądeckich

Marszałek z wizytą w kolebce Lachów Sądeckich

Kultywowanie lokalnej tożsamości, troska o rozwój kulturowy, edukacja dzieci i młodzieży to tematy, które zostały poruszone podczas spotkania w Podegrodziu. Marszałek Witold Kozłowski rozmawiał z przedstawicielami stowarzyszeń propagujących tradycję ziemi sądeckiej.

W spotkaniu wzięli udział Stanisław Banach, wójt gminy Podegrodzie, Monika Fikiel-Szkarłat ze Stowarzyszenia Sądeczanin, Jan Smoleń, wiceprezes Stowarzyszenia Lachów Sądeckich i Krzysztof Bodziony, wiceprezes Stowarzyszenia Lachów Podegrodzkich.

Stowarzyszenie Sądeczanin, Stowarzyszenie Lachów Sądeckich oraz Stowarzyszenie Lachów Podegrodzkich od kilkunastu lat prowadzą działania na rzecz dziedzictwa kulturowego. Zachowują obrzędy, popularyzują ginące zawody, zachowują literaturę piękną, rzemiosło i twórczość ludową.

„Będę wspierać organizacje, które zajmują się kulturą ludową” – podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

Uczestnicy spotkania zastanawiali się w jaki sposób połączyć rodowitych mieszkańców Sądecczyzny oraz miłośników tego regionu, aby wspólnie dbali o przekazywanie tradycji ludowej kolejnym pokoleniom.

„Konsekwentnie już w tym budżecie udało nam się wprowadzić wiele takich elementów, które pozwolą że będziemy inaczej myśleć o rozwoju województwa, zwiększyliśmy wydatki na organizacje pozarządowe od ochotniczych straży pożarnych, po koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia lokalne kultywujących tradycję regionu” – dodał marszałek Kozłowski.

Szkoły muzykowania ludowego, szkoły ginących zawodów, organizacja festiwali muzyki i tańca ludowego to tylko niektóre przykłady działań, jakie należy podjąć, aby zachować dziedzictwo regionu sądeckiego. Przedstawiciele stowarzyszeń podkreślili, że zależy im na stworzeniu programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży. Podczas lekcji regionalizmu uczniowie szkół podstawowych będą mogli zapoznać się ze sztuką ludową, nauką gwary i gry na instrumentach, na których kiedyś grali ich przodkowie. Region sądecki to niewątpliwie ważny region na mapie Małopolski, musimy dołożyć wszelkich starań, aby tradycja ludowa została zachowana – podsumowali uczestnicy spotkania.

Marszałek Witold Kozłowski wspomniał również o Małopolskim Centrum Kultury „Sokół”, które powinno być niejako mecenatem kultury na Sądecczyźnie, a swoje działania opierać na koncepcji dwóch płuc: sądeckiego i podhalańskiego, co spotkało się z przychylnością przedstawicieli stowarzyszeń.

Autor: Biuro Prasowe UMWM

Czytaj również: https://www.dts24.pl/oficjalnie-iwona-mularczyk-powalczy-o-prezydencki-fotel-w-nowym-saczu/

Reklama