Genialni Lokalni Globalni – edycja VI. Poznajmy finalistów – Kamil Kmak

Genialni Lokalni Globalni – edycja VI. Poznajmy finalistów – Kamil Kmak

GLG

Celem rankingu: Genialni Lokalni Globalni (GLG) im. Danuty Szaflarskiej jest także gromadzenie informacji o kulturalnych sukcesach Sądeczan w Polsce, Europie i na całym świecie. Przyjrzyjmy się bliżej finalistom rankingu.

Wśród nich jest też Kamil Kmak

Kierowane przez niego Stowarzyszenie w 2023 roku wydało album „Cichy Memoriał – Grybowska Saga”, podsumowujący wykonanie w Grybowie i okolicy 12 murali i deskali upamiętniających w ten unikalny sposób Grybowian różnych kultur, w tym polskiej, żydowskiej i łemkowskiej. W roku 2023 powstały 3 murale i deskale, przywołujące postacie grybowskich fotografów Zygmunta i Bolesława Studnickich, artystki Bronisław Rychter-Janowskiej – nauczycielki w Siołkowskiej szkole końca XIX wieku oraz prof. Józefa Motyki, botanika we Lwowie i Lublinie rodem z Kąclowej. Cały projekt połączył setki Grybowian rozproszonych po całym świecie. O tych działaniach Kamil opowiadał w 2023 roku podczas Ogólnopolskiej Konferencji Liderów Dialogu, panelu „Przemiany pamięci”, w ramach Jewish Culture Festival in Kraków oraz jako gość warsztatów „Gromadzenie świadectw o Zagładzie” zorganizowanych przez Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie. Kamil jest laureatem nagrody Ośrodka KARTA „za działalność na rzecz pamięci historycznej, służące wspólnocie obywatelskiej”. We wrześniu 2023 roku ukazał się „Podręcznik dla archiwistów społecznych”, współtworzony przez niego na zaproszenie Centrum Archiwistyki Społecznej. Jego kilkunastoletnie zaangażowanie w upamiętnianie losów społeczności żydowskiej Grybowa jest doceniane w Polsce i poza jej granicami, o czym świadczą wizyty gości z USA, Izraela i Wielkiej Brytanii, a także przyjazd członków sieci Forum Dialogu z Warszawy pod kierownictwem Moniki Sznajderman. W grudniu 2023 Stowarzyszenie kierowane przez Kamila uzyskało wyróżnienie od Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

TUTAJ możesz wziąć udział w głosowaniu!

Czytaj też: Genialni Lokalni Globalni – edycja VI. Poznajmy finalistów – Urszula Honek

GLG

 

Reklama