Mariusz Cygnar ponownie wybrany rektorem sądeckiej PWSZ. Będzie szefował do 2024 roku

Dotychczasowy rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariusz Cygnar ponownie został wybrany na stanowisko szefa uczelni. Piastował je będzie do 2024 roku. 

O jego wyborze zadecydowała 19 czerwca Uczelniana Komisja Wyborcza. Wszyscy niezadowoleni z takiego finału mogą na piśmie wnieść protest wyborczy wraz z uzasadnieniem i wskazaniem uchybień proceduralnych. Jednak ważny będzie tylko wtedy, gdy wniesie go grupa składająca się co najmniej z 10 %  uprawnionych do głosowania. Zainteresowani taki sprzeciw mogą skierować do przewodniczącego UKW do trzech dni od daty wyboru nowego rektora.

Dr hab. inż. Mariusz Cygnar z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu jest związany od 2002 roku. Nowosądecka uczelnia jest jego pierwszym i jedynym miejscem pracy. W latach 2003–2011 pełnił funkcję Prorektora ds. studenckich i kształcenia, zaś funkcję rektora objął z dniem 1 września 2015 r. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, gdzie obronił pracę doktorską.

Na podstawie decyzji Rady Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej w 2014 roku otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie budowy i eksploatacji maszyn. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w zakładzie Mechatroniki Instytutu Technicznego PWSZ. Jest autorem i współautorem kilku monografii oraz ponad 100 artykułów naukowo-badawczych, opublikowanych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych.

Fot. Klaudia Kulak/
Źródło: PWSZ Nowy Sącz 

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.