Lucjan Tabaka, ostatni wojewoda nowosądecki: nie wolno odwlekać decyzji w sprawie „Sądeczanki”!

Lucjan Tabaka, ostatni wojewoda nowosądecki: nie wolno odwlekać decyzji w sprawie „Sądeczanki”!

Region byłego województwa nowosądeckiego to najważniejsze w Polsce zagłębie turystyczno-uzdrowiskowe o szczególnej, całorocznej atrakcyjności. Na terenie Sądecczyzny są takie perełki jak Krynica, Muszyna i Piwniczna znane i popularne także wśród zagranicznych pensjonariuszy. Turystyka to ważna dziedzina gospodarki, by zwiększyć jednak jej efektywność trzeba zapewnić odpowiedni poziom dostępności i osiągalności komunikacyjnej (skrócenie czasu przejazdu).

Inwestycje w transport kolejowy i drogowy bezpośrednio wpływają na rozwój gospodarczy i jakość życia mieszkańców. Zaniedbania w tym zakresie to pozostałość po minionym systemie, których odrobienie wymaga olbrzymich nakładów i będzie trwało przez wiele lat. Szczególnie w ostatnim czasie w tym zakresie w Polsce, ale i na Sądecczyźnie (linia kolejowa „Podłęże-Piekiełko”) zrobiono bardzo dużo (zasługa byłego Ministra Andrzeja Adamczyka). konieczne jest jednak dołożenie starań by również inwestycje drogowe nie omijały Sądecczyzny.

Trzeba mieć na uwadze, że przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie transportu drogowego i kolejowego w terenie górzystym wymaga znacznie więcej czasu i nakładów niż w terenach nizinnych. Nakłady te jednak szybko się zwrócą więc nie wolno odwlekać decyzji w tym zakresie.

Z poważaniem

Lucjan Tabaka

fot: Adrian Maraś

O akcji „Żądamy Sądeczanki” przeczytasz w tekście:

Reklama