Na przejściach dla pieszych w Łososinie Dolnej zapanuje jasność. Gmina inwestuje w bezpieczeństwo

Na przejściach dla pieszych w Łososinie Dolnej zapanuje jasność. Gmina inwestuje w bezpieczeństwo

gmina łososina, inwestycje

W Gminie Łososina Dolna zostaną wykonane trzy doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 75. Od tej samej drogi, wzdłuż lotniska aż do kapliczki na Łącznem powstanie chodnik o długości ponad 700 metrów. Będzie też poszerzona jezdnia.

Gmina przystąpiła do programu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w rejonie Nowy Sącz”. W jego ramach zostanie doświetlone przejście w Tęgoborzy na skrzyżowaniu drogi 75 z drogą powiatową Wronowice. Podobne zadanie zostanie wykonane w Łososinie Dolnej w okolicy zatoki autobusowej. Wójt Gminy Łososina Dolna Andrzej Romanek przywołuje bezpieczeństwo mieszkańców jako główny argument inwestycji.

– Mając na uwadze wzrost natężenia ruchu na drogach, a szczególnie w terenach o gęstej zabudowie, piesi na pasach będą bardziej widoczni, gdy przejścia te otrzymają nowe doświetlenia. Poprawi to komfort, ale przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych i pomoże kierowcom w bezpiecznym korzystaniu z dróg – mówi Andrzej Romanek, po czym dodaje:

– Obecnie trwają również prace, związane z doświetleniem przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych w Łososinie Dolnej – jedno przejście, oraz w Tęgoborzy – dwa przejścia. Zadanie to realizowane jest przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego. Pamiętajmy jednak, aby zachować szczególną ostrożność, by zadbać o własne życie i zdrowie, gdyż w ruchu drogowym prawa pieszych nie zawsze są respektowane. I oczywiście bądźmy widoczni i nośmy odblaski, szczególnie po zmroku, gdy warunki atmosferyczne nie są sprzyjające. Oczekując od kierowców respektowania praw pieszych musimy być widoczni, bo od tego zależy nasze bezpieczeństwo – zauważa Andrzej Romanek.

Gmina i Powiat Nowosądecki wybudują wspólnie także chodnik. Zostanie również poszerzona jezdnia. Ta inwestycja będzie zrealizowana przy drodze powiatowej Tymowa – Łososina Dolna. W tej sprawie podpisano już stosowną umowę. Całkowita wartość zadania, realizowanego i finansowanego przez Powiat Nowosądecki wynosi, 5 196 950,32 zł, w tym dofinansowanie w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” w wysokości 2 858.322,00 zł. Zakończenie robót budowlanych planowane jest do 8 grudnia 2022 roku.

– Te przedsięwzięcia, tj. remont drogi i budowa chodnika, przyczynią się w znaczny sposób do poprawy komfortu, ale i bezpieczeństwa użytkowników. Będą służyć nie tylko naszym mieszkańcom, ale także turystom – argumentuje gospodarz gminy.

Fot: Urząd Gminy Łososina

Czytaj także: W tragicznym wypadku na Słowacji zginął mieszkaniec Sądecczyzny. Jeleń śmiertelnie ranił go porożem

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

WAŻNE !

Najlepszy kierowca Małopolski 2022. Kto został zwycięzcą?

FOR HEROES [ZWIASTUN]. Premiera w MCK SOKÓŁ już 6 października

Play Video about Gmina Stary Sącz

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama