Masa skarg na komisje ws. wydania kart do referendum! PKW: ,,to działanie niedopuszczalne”

Masa skarg na komisje ws. wydania kart do referendum! PKW: ,,to działanie niedopuszczalne”

Do Państwowej Komisji Wyborczej dotarło bardzo dużo skarg, że obwodowe komisje wyborcze pytają wyborców, które karty do głosowania wydać. Państwowa Komisja Wyborcza poleca, aby niezwłocznie przekazać komisjom obwodowym, że działanie takie jest niedopuszczalne.

,,Komisje mają obowiązek postępować zgodnie z procedurą wydawania kart do głosowania określoną w pkt 49-51 wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., stanowiące załącznik do uchwały nr 211/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2023 r. (M.P. poz. 1079)” – czytamy w komunikacie PKW.

Co więcej, należy pouczyć komisje, że to wyborca ma prawo odmówić przyjęcia którejś z kart do głosowania, natomiast komisja obwodowa nie może pytać, które karty wydać.

Fot. Gabriela Sekuła