Krynica Forum’22: mniej wypadków drogowych i spadek liczby ofiar śmiertelnych

Krynica Forum’22: mniej wypadków drogowych i spadek liczby ofiar śmiertelnych

Statystyki dziewięciu miesięcy 2022 roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r. tchną optymizmem. Inwestycje, zmiany prawne, działania edukacyjne oraz skuteczna egzekucja kar sprawiły, że kierowcy jeżdżą wolniej, zmalała liczba wypadków drogowych, a ilość ofiar śmiertelnych spadła o 14 proc. – mówili uczestnicy debaty „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego – szanse i wyzwania” podczas kongresu Krynica Forum’22.

Rafał Weber, wiceminister infrastruktury wymienił cztery czynniki, które wpływają na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na drogach: inwestycje realizowane przez Ministerstwo Infrastruktury i samorządy; zmiany m.in. punktowego podniesienia mandatów za najgroźniejsze wykroczenia drogowe; akcje zwiększające świadomość społeczną oraz skuteczne egzekwowanie kar od łamiących przepisy.

W Ministerstwie Infrastruktury najbardziej interesują nas statystyki, bo one w sposób faktyczny oddają rzeczywistość. Jeżeli statystyki się poprawiają, czyli spadają liczby wypadków, zabitych i rannych na drogach, to znaczy, że legislacyjne, inwestycyjne i edukacyjne działania rządu przynoszą efekty – podkreślił Rafał Weber.

Alvin Gajadhur, główny inspektor transportu drogowego uważa, że zmiany w taryfikatorze mandatów przyniosły pożądany efekt – kierowcy jeżdżą wolniej, a liczba niebezpiecznych sytuacji na drogach jest mniejsza.

My zarządzamy fotoradarami. W 2022 r. system zarejestrował 770 tys. przekroczeń prędkości, jednak w analogicznym okresie 2021 r. było ich ponad 1,2 mln. O 65 proc. spadła również liczba drastycznych przekroczeń prędkości o ponad 30 km/h – zaznaczył Alvin Gajadhur.

Dodał jednak, że wciąż zdarzają się kierowcy, którzy w centrum Warszawy, przy ograniczeniu prędkości do 50km/h, gnają z prędkością 180 kilometrów na godzinę.

W opinii Rafała Webera inwestycje drogowe istotnie przyczyniły się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

W ciągu kilku miesięcy zostanie oddany do użytkowania ostatni odcinek A1, mocno zaawansowane są także ostatnie odcinki A2 na wschód od Mińska Mazowieckiego w kierunku Białej Podlaskiej. Inwestycje dotyczą również budowy obwodnic, a także międzynarodowych dróg klasy S.

Via Carpatia, która w ostatnich miesiącach została oddana do użytkowania między Lublinem a Rzeszowem, stała się teraz, gdy Ukraina i Białoruś są z tranzytu wyłączone, głównym szlakiem na europejskiej osi Północ-Południe – powiedział minister Weber.

Wskazał, że przykładem strategicznej, trudnej od strony inżynieryjnej inwestycji jest dwukomorowy tunel o dł. 2,06 km pod Luboniem Małym na Zakopiance (w ciągu S7), który za kilkanaście dni zostanie oddany do użytkowania.

Rafał Weber dodał, że resort Infrastruktury wspiera również samorządy, jeżeli chodzi o inwestycje na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, w tym znacznie polepszający bezpieczeństwo program doświetlenia przejść dla pieszych.

W opinii Tomasza Żuchowskiego, p.o. generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad, ważne są inwestycje, które polepszają ochronę pieszych i rowerzystów, czyli użytkowników ruchu drogowego, którzy w przypadku kolizji z samochodem nie mają szans.

Zmieniamy rzeczywistość na bezpieczniejszą, m.in. kształtujemy procesy przygotowania inwestycji, na której audytorzy pojawiają się wielokrotnie. Przebudowujemy skrzyżowania, robimy ścieżki dla pieszych i rowerzystów. Spełniamy tu bardzo szerokie oczekiwania społeczne. Tam, gdzie zdarzyła się tragedia, tam poprawiamy punktowo infrastrukturę – powiedział.

Ważnym aspektem poprawy bezpieczeństwa na drogach jest edukacja. Alvin Gajadhur podkreślił, że inspektorzy transportu drogowego organizują stacjonarne i online lekcje dla uczniów z klas 1-3, w których dzieci są zaznajamiane z przepisami ruchu drogowego.

Mamy także program skierowany do seniorów – bo to grupa, która często uczestniczy w wypadkach drogowych. Mówimy im m.in. o zmianach przepisów, bo ważne jest, aby te podstawowe przepisy znali. Podpisaliśmy również porozumienie ze służbą więzienną i organizujemy, głównie dla młodzieży, pogadanki z udziałem więźniów, którzy odbywają karę za przestępstwa komunikacyjne – zaznaczył.

Spadek ilości wypadków z udziałem zabitych i rannych to również oszczędności rzędu 60 mld zł rocznie dla ZUS i budżetu państwa, ponieważ każdy ranny wymaga opieki szpitalnej i często długotrwałej rehabilitacji.

Najważniejsze jest ludzkie życie i jego nie da się przeliczyć na złotówki. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym zależy od każdego z nas. Konieczna jest rozwaga, ostrożność, włączenie myślenia – bez tego nawet najnowocześniejsza infrastruktura i działania kontrolne nie przyniosą efektu – podsumował Rafał Weber.

Kongres Krynica Forum’22 – „Wzrost i odbudowa”, którego organizatorem jest Instytut Kościuszki, odbył się w dniach 19-21 października w Krynicy-Zdrój.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Czytaj też:

Nowy Sącz. Jarosław Iwaniec nie jest już przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki NOVA

Share on twitter
Share on facebook

Otwarcie punktu informacyjnego Krakowskiego Parku Technologicznego w Nowym Sączu

WAŻNE !

Play Video about Gmina Stary Sącz

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama