Krakowski Park Technologiczny powołał Radę Rozwoju Obszaru Gospodarczego

Krakowski Park Technologiczny powołał Radę Rozwoju Obszaru Gospodarczego

Wyznaczanie kierunków rozwoju gospodarczego regionu i poprawa otoczenia biznesowego to główne cele Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego powołanej przez Krakowski Park Technologiczny. W jej skład wchodzą przedstawiciele przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz rad dialogu społecznego z województwa małopolskiego i powiatu jędrzejowskiego.

Rada stanowi platformę dialogu między biznesem a samorządem i powstała zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu nowych inwestycji z 2018 r. Ma wyznaczać kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego i budować jak najlepsze warunki biznesowe dla lokalnych przedsiębiorców. Rada może przedstawiać władzom gmin i powiatów (na obszarze zarządzanym przez KPT: w województwie małopolskim i powiecie jędrzejowskim) rekomendacje działań, które spowodują zwiększenie atrakcyjności regionu pod kątem inwestycyjnym. Rada jest organem, którego celem jest kreowanie aktywności i współpracy, a jej członkowie to przede wszystkim praktycy, osoby o dużym doświadczeniu w biznesie.

Najbardziej efektywny rozwój regionu jest możliwy tylko dzięki bliskiej współpracy między przedsiębiorcami i samorządami. KPT od dawna działa na rzecz tej współpracy, wspierając samorządy w coraz lepszej obsłudze przedsiębiorców. Teraz powołaliśmy Radę Rozwoju Obszaru Gospodarczego, która pełni funkcję opiniodawczo-doradczą. Zasiadają w niej zarówno przedstawiciele przedsiębiorstw z naszego regionu, jak i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Rada jest bardzo dobrym narzędziem komunikacji między strefą, przedsiębiorcami a gminami. Wybór spraw, którymi się zajmie, zależeć będzie od członków Rady. Wszystko po to, by stworzyć jak najlepszą przestrzeń do zwiększenia konkurencyjności regionu i przyciągania nowych inwestycji

– komentuje Tadeusz Zaremba, prezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego.

 

Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się we wtorek, 28 marca 2023 r., w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego. Podczas tego inauguracyjnego posiedzenia wręczono akty powołania do Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego. Dokonano także wyboru przewodniczącego Rady, którym został Józef Gawron, wicemarszałek województwa małopolskiego, a funkcję wiceprzewodniczącej objęła Agnieszka Ziółko, prezes zarządu Krakodlew S.A.
– Możemy razem zrobić coś dobrego. Zależy nam przecież na tym, żeby gospodarka Małopolski się dobrze rozwijała. A Państwa obecność nam w tym pomoże – powiedział Józef Gawron, wicemarszałek województwa małopolskiego.
Skład Rady:
Stanisław Friso – Relativity Poland Sp. z o.o. Dyrektor Departamentu Strategy and Business Operations
Marek Rzepka – POLMARK Sp. z o.o. sp. k., Prezes Zarządu
Wojciech Bajor – Bajo Wojciech Bajor, Właściciel
Stanisław Wiązowski – Fabryka Kart Trefl- Kraków sp. z o.o., Prokurent
Jan Kowal – Sękpol Jan Kowal sp. j., Wspólnik
Richard Slovak – MAN Trucks sp. z o.o., Prezes Zarządu
Beata Rambierz – Tokai COBEX Polska sp. z o.o., Członek Zarządu
Jan Krupnik – Protech sp. z o.o., Członek Zarządu
Agnieszka Ziółko – Krakodlew S.A., Prezes Zarządu
Krzysztof Jarosz – Wessper sp. z o.o., Prezes Zarządu
Piotr Głowacz – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ArchSystem s.c. Głowacz Piotr, Sitek Cezary s.c. Współwłaściciel
Cezary  Sitek – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ArchSystem s.c. Głowacz Piotr, Sitek Cezary s.c. Współwłaściciel
II. Ze strony jednostek samorządu terytorialnego do Rady zostają powołani:
Józef Gawron – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Sułek  – Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Jacek Lelek  – Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz
Roman Ciepiela – Prezydent Miasta Tarnowa
Krzysztof Gil  – Wójt Gminy Gręboszów
Jerzy Muzyk  – II Zastępca Prezydenta Miasta Kraków ds. Zrównoważonego Rozwoju
Grzegorz Janus  – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Książ Wielki
Marcin Piszczek – Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów
Radosław Warzecha – Wójt Gminy Babice
Wacław Ligęza – Burmistrz Gminy Bobowa
Jacek Kobyłka – Starosta Powiatu Miechowskiego
Mariusz Makuch – Burmistrz Miasta i Gminy Zator
III. Ze strony wojewódzkiej rady dialogu społecznego
Michał Akszak-Okińczyc – Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Małopolskiego
Barbara Wityńska-Słącz, Michalina Jodłowaka
Share on twitter
Share on facebook

Jesteś tegorocznym maturzystą ? Chcesz zostać prawnikiem lub chcesz poszerzyć swoje umiejętności w zakresie prawa ? Ten materiał jest dla Ciebie

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama