Kolejne środki, tym razem z rezerwy ogólnej budżetu państwa dla gminy Łososina Dolna

Kolejne środki, tym razem z rezerwy ogólnej budżetu państwa dla gminy Łososina Dolna

2 października 2023 roku gmina Łososina Dolna podpisała umowę na zadanie pn.: Odbudowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 292504 K Łososina Dolna – Kamyk, wraz z przebudową drogi w km 0+250,00 – 0+355,00 w miejscowości Łososina Dolna, Gmina Łososina Dolna”. 

Wartość zadania opiewa na kwotę: 538 615,98 zł.

  • Środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa: 302 100,00 zł
  • Budżet Gminy: 236 515,98 zł

Pozyskane dofinansowanie pozwoli na odbudowę przepustu wraz z odcinkiem drogi, który uległ zniszczeniu w wyniku działania żywiołu tj. intensywnych opadów atmosferycznych jakie miały miejsce w dniach 29.08.-02.09.2021 r.

– Bardzo się cieszę z pozyskanych środków dla naszej gminy, a jeszcze bardziej z tego, że posłużą one do odbudowy infrastruktury drogowej zniszczonej podczas powodzi. Odbudowa przepustu drogowego na potoku michalczowskim związana jest właśnie ze zniszczeniami, które miały miejsce w 2021 roku. Stary przepust został podmyty i uszkodzony przez wody potoku – mówi Andrzej Romanek wójt gminy.

– Co ważne, środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa, pozyskaliśmy również na budowę mostu w miejscowości Świdnik, także zniszczonego podczas tych gwałtownych opadów. Mamy więc dofinansowania na realizację dwóch ważnych inwestycji mostowych. Umowę na drugie zadanie podpiszemy wkrótce – dodaje wójt.

Efektem realizacji przedmiotowej inwestycji będzie odbudowa przepustu drogowego wraz z przebudową drogi na odcinku 105 mb.

Uprzejmie informujemy użytkowników drogi gminnej Łososina Dolna – Kamyk, że na czas realizacji inwestycji tj. od dnia 02.10.2023 r. do 20.12.2023 r., w/w odcinek drogi gminnej zostanie całkowicie zamknięty i wyłączony z ruchu drogowego. Kierowców prosimy o korzystanie z objazdów innymi drogami gminnymi w celu dojazdu do swoich posesji.

Materiał własny partnera

Czytaj również: https://www.dts24.pl/w-jesieni-gmina-lososina-dolna-wyremontuje-kolejne-drogi/