Józef Tobiasz

Józef Tobiasz

Imię i nazwisko: Józef Tobiasz

Nazwa partii: PSL
Numer na liście wyborczej: 9

Data i miejsce urodzenia:

01-01-1955, Bartkowa – Posadowa

Wykształcenie:

wyższe, mgr inż.

Zawód wykonywany, miejsce zatrudnienia:

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem

Doświadczenie/kompetencje predestynujące mnie do reprezentowania was w parlamencie:

praca w samorządach od 1991 roku

Przynależność partyjna:

PSL

Prywatnie (rodzina, hobby, pasje, czas wolny, organizacje do których należę):

Mamy czworo dorosłych dzieci, siedmioro wnuków, pasją jest historia, z kolei hobby to pszczelarstwo i praca na działce, należę do ZOSP RP.

Spośród innych kandydatów wyróżnia mnie:

rozważne i merytoryczne rozwiązywanie problemów

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Polska:

służba zdrowia, szkolnictwo, rolnictwo, przedsiębiorczość

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Sądecczyzna:

„Sądeczanka” Promocja- turystyka.

Chcę zostać posłem ponieważ:

chcę tworzyć dobre przejrzyste prawo.

Ważne zdanie, które chciałbym zacytować/powiedzieć na koniec:

Władza jest służbą, a nie przywilejem… [Jan Paweł II].

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama