Gmina Łososina Dolna odbuduje kolejny zniszczony most ze wsparciem finansowym z budżetu państwa

Gmina Łososina Dolna odbuduje kolejny zniszczony most ze wsparciem finansowym z budżetu państwa

4 października 2023 roku Gmina Łososina Dolna podpisała umowę na zadanie pn.: Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 292641 K Świdnik – Gródek, wraz z odbudową drogi w km 0+000,00 – 0+050,00 w miejscowości Świdnik, Gmina Łososina Dolna”. W ramach postępowania przetargowego wybrany został wykonawca tj. Przedsiębiorstwo Usługowo – Inżynieryjne „BUDMOST” z Laskowej.

Wartość zadania opiewa na kwotę: 794 091,65 zł w tym:

  • Środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa: 334 000,00 zł
  • Budżet Gminy: 460 091,65 zł

Cieszę się bardzo z kolejnych pozyskanych środków pochodzących z rezerwy ogólnej budżetu państwa, które przyczynią się do odbudowy infrastruktury drogowej w miejscowości Świdnik, zniszczonej podczas powodzi. W lipcu 2021 roku na terenie naszej gminy wystąpiła klęska żywiołowa tzw. „powódź błyskawiczna”, która wyrządziła dużo szkód w infrastrukturze drogowo – mostowej. Obiekt mostowy na potoku „Świdnik” został uszkodzony; zostały podmyte stopy filarów, uszkodzona konstrukcja nośna mostu, przemieszczone płyty żelbetowe, zerwane barierki. Wszystko to spowodowało, iż odbudowa tego obiektu mostowego stała się konieczna. Dzięki wsparciu rządowemu nabrała realnych kształtów – mówi Andrzej Romanek, wójt gminy.

– Przypomnę, iż środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa, pozyskaliśmy również na  odbudowę przepustu drogowego wraz z odcinkiem drogi gminnej na potoku michalczowskim w miejscowości Łososina Dolna, również zniszczonego podczas intensywnych opadów atmosferycznych w 2021 roku. Mamy więc dofinansowania na realizację dwóch ważnych inwestycji mostowych. Umowę na odbudowę przepustu drogowego wraz z odcinkiem drogi gminnej na potoku michalczowskim w miejscowości Łososina Dolna podpisaliśmy dwa dni temu – dodaje wójt.

Efektem realizacji przedmiotowej inwestycji będzie odbudowa obiektu mostowego  wraz z drogą na odcinku 50 mb. Zabezpieczenie linii brzegowej, oraz „rozebranie” starego obiektu mostowego, który obecnie na czas prowadzonych robót budowlanych posłuży jako „tymczasowa” zastępcza przeprawa przez potok „Świdnik”.

Użytkowników drogi gminnej prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na czas realizacji w/w inwestycji. 

Materiał własny partnera

Czytaj również: https://www.dts24.pl/w-jesieni-gmina-lososina-dolna-wyremontuje-kolejne-drogi/

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama