GDZIE SIĘ PODZIALI STUDENCI WSB-NLU? SĄ W CHMURZE

GDZIE SIĘ PODZIALI STUDENCI WSB-NLU? SĄ W CHMURZE

W naszych zajęciach zdalnych można uczestniczyć z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko dostępny jest internet. Zatem ręcznik na plaży czy też kawiarnia lub ławka w parku są równie dobrymi miejscami do studiowania jak każde inne. To naprawdę rewolucja w kształceniu na odległość – opowiada o Cloud Academy dr Dariusz Woźniak, rektor Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu

Teraz są wakacje. Budynek uczelni nie tętni życiem, ale w ciągu roku campus też nie przypomina tego sprzed kilku lat. Gdzie się podziali studenci WSB-NLU? 

Pomimo przerwy wakacyjnej dzieje się całkiem dużo. Przeprowadziliśmy kilka eventów dla najmłodszych mieszkańców Sądecczyzny, a już od poniedziałku rusza na WSB-NLU XIII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów – największe międzynarodowe spotkanie społeczno-ekonomiczne młodych liderów w Europie.

Obecne realia rynku edukacyjnego wymuszają na uczelniach dopasowanie oferty do potrzeb studentów. Tutaj, jako pierwsi wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi i dzięki naszemu innowacyjnemu systemowi Cloud Academy, student ma możliwość uczestniczenia w zajęciach z każdego miejsca w Polsce jak i na świecie. Stąd można odpowiedzieć przekornie, że studenci są w chmurze!

Jednak ten model działa głównie na studiach niestacjonarnych. Natomiast na studiach dziennych, od dwóch lat uruchamiamy cztery grupy studentów. W tym roku również uruchomimy studia dzienne na wszystkich kierunkach, a studenci przyjadą do Nowego Sącza, aż z 14 różnych krajów świata. Prym wiodą Indie, Maroko, Kazachstan, Nigeria i Rosja. Ograniczeniem naszych możliwości rekrutacyjnych studentów z zagranicy, pozostają miejsca noclegowe. Dlatego też założyliśmy plan, aby na studia dzienne przyjmować cztery pełne grupy studentów, co daje pewność, że każdy student będzie miał odpowiednie warunki do nauki. Dobrym trendem, który utrzymuje się u nas już od trzech lat, jest wzrost, z roku na rok, liczby nowych studentów. W ubiegłym roku, łącznie na studia oraz studia podyplomowe przyjęliśmy ponad tysiąc studentów. W tym roku zamierzamy powiększyć ten wynik.

 Czym różni się Cloud Academy od innych programów e-learnigowych, których przecież wiele uczelni ma w swojej ofercie?

E-learning w Polsce funkcjonuje od wielu lat w ramach formuły blended learning i stanowi uzupełnienie, lub w niektórych przypadkach nawet substytut, zajęć tradycyjnych, czy to w uczelniach wyższych czy placówkach doskonalenia ustawicznego. Na przestrzeni lat e-learning ewoluował, jednak mimo tego w dalszym ciągu jego esencję stanowią kursy internetowe, które uczestnicy danych zajęć mogą zrealizować w wyznaczonym czasie, kończące się egzaminem przeprowadzanym najczęściej również w formie zdalnej. Jednym słowem – największy problem kształcenia zdalnego, jakim jest brak interakcji pomiędzy uczestnikami a prowadzącym, nadal pozostał nierozwiązany. Żeby zapewnić choćby jej elementarny poziom, kursy są wspomagane forum internetowym lub czatem, obecnie nowym trendem jest transmitowanie zajęć w formie przekazu wideo.

Rozwiązanie, które oferuje CloudA idzie znacznie dalej. Jest ono oparte na  multitransmisji zajęć, dającej możliwość realizacji różnych form kształcenia na odległość z zapewnieniem pełnej interakcji  pomiędzy uczestnikami a wykładowcą.

Jest to możliwe dzięki transmisji na żywo wielu strumieni danych, które uczestnicy widzą jako osobne okna. Podstawowymi strumieniami danych jest przekaz wideo z sali oraz prezentacja. Ponadto prowadzący może jednocześnie w trakcie zajęć używać także przeglądarki internetowej, odtwarzacza filmów, tablicy multimedialnej, notatnika elektronicznego itd.  Uczestnicy w trakcie zajęć mogą porozumiewać się pomiędzy sobą oraz z wykładowcą za pomocą czatu lub modułu komunikacji głosowej. Mogą również udostępniać swój pulpit, co jest szczególnie przydatne przy realizacji zajęć ćwiczeniowych czy też warsztatów.

Uczestnictwo w takich interaktywnych zajęciach jest możliwe z każdego miejsca na świecie za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego, poprzez przeglądarkę internetową lub dedykowaną aplikację CloudA. Ponadto studenci mogą odtwarzać już przeprowadzone zajęcia dowolną ilość razy, dzięki ich bieżącemu archiwizowaniu  w systemie, co jest nie do przecenienia w momencie przygotowywania się przez nich do egzaminów czy też przy tworzeniu pracy dyplomowej.

Oczywiście system oferuje szereg narzędzi dodatkowych wspomagających realizację zajęć, takich jako elektroniczny indeks oraz dziennik obecności na zajęciach, możliwość tworzenia
i przeprowadzania dowolnego typu egzaminów i testów, czat, fora ogólne i przedmiotowe itd.Naszym najnowszym osiągnięciem jest możliwość transmitowania zajęć w formacie 360 stopni, dzięki czemu student, po umieszczeniu smartfona w specjalnej obudowie symulującej wirtualne okulary, może przenieść się do auli wykładowej, w której są realizowane zajęcia.

To znaczy, że mogą leżeć na plaży i jednocześnie być na wykładach?

Dokładnie tak. W naszych zajęciach zdalnych można uczestniczyć z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko dostępny jest Internet. I to w pełni interaktywnie, co warto jeszcze raz podkreślić. Zatem ręcznik na plaży czy też kawiarnia lub ławka w parku są równie dobrymi miejscami do studiowania jak każde inne. To naprawdę rewolucja w kształceniu na odległość, o której studenci mogli do niedawna jedynie marzyć. Ta metoda jest też szczególnie przydatna dla osób z pewnymi ograniczeniami. System CloudA to ogromne możliwości dla osób niepełnosprawnych ruchowo, dla których ich dysfunkcje przestają być barierami
w kontynuowaniu kształcenia na poziomie wyższym, rozwijaniu się oraz uczestniczeniu w życiu akademickim. Dzięki systemowi CloudA również młodzi rodzice zwiększają swoje szanse na podjęcie kształcenia wyższego lub ukończenie wcześniej zaczętych studiów. Daje to, najczęściej mamom, niespotykane dotąd możliwości łączenia macierzyństwa z rozwojem osobistym, co często jest też kluczem do powrotu na rynek pracy.

Jakich narzędzi potrzebuję, by studiować „w chmurze”?

Do studiowania w systemie Cloud Academy wystarczy dowolne urządzenie, w tym mobilne, z zainstalowaną przeglądarką internetową lub dedykowaną aplikacją mobilną CloudA.

Wszystkie kierunki studiów, jakie oferuje WSB-NLU można studiować „w chmurze”?

Uczelnia oferuje szereg różnorodnych specjalności skupionych wokół trzech kierunków: zarządzania, psychologii oraz informatyki. System Cloud Academy wspiera każdego studenta niezależnie od formy studiów (stacjonarne/niestacjonarne). W przypadku studentów niestacjonarnych cała część wykładowa jest streamowana (możliwość uczestnictwa zarówno na żywo, jak i offline), dodatkowo, na kierunku zarządzanie i informatyka można w tym systemie uczestniczyć także w zajęciach warsztatowych (praktycznych). Studenci stacjonarni studiują w bardziej tradycyjnej formie. Transmisja zajęć jest dla nich okazją do spotkań ze specjalistami zlokalizowanymi na całym świecie.

Wygląda na to, że WSB-NLU znów wyznacza nowe standardy nauki. W jaki sposób wpisują się one w nową ustawę o szkolnictwie wyższym?

Raczej nowe standardy studiowania. I to zarówno w treści, jak i w formie. Nasze programy są wynikiem naszych prac, doświadczeń międzynarodowych i, co ważne, uwag ze środowiska społeczno-gospodarczego. Od tego roku wprowadziliśmy instytucję patronatu nad oferowanymi specjalnościami, co spotkało się z bardzo pozytywną odpowiedzią podmiotów zewnętrznych. Patroni wspierają nas zarówno pod względem programu studiów, jak i prowadzenia zajęć praktycznych. Warto zaznaczyć, że specjalności na różnych kierunkach często się przenikają, współczesny pracownik potrzebuje wiedzy i umiejętności interdyscyplinarnych, coraz trudniej przykleić mu metkę związaną z jednym stanowiskiem czy zawodem. To, że ktoś będzie programistą, nie oznacza, że nie powinien umieć planować zadań w pracy, pracować w międzynarodowej grupie projektowej czy też nie mieć pojęcia o psychologicznych aspektach interakcji człowiek-komputer.

O formę studiowania dba system Cloud Academy. Trudno przecież wyobrazić sobie jakąkolwiek część naszego życia bez wsparcia narzędziami informatycznymi. Standardem jest składanie podań online czy otrzymywanie ważnych informacji w formie komunikatów z aplikacji mobilnej. System to ogromne wsparcie logistyczne dla całej społeczności akademickiej, pozwalający na oszczędność czasu. To szczególnie ważne dla osób dzielących studia z pracą i życiem rodzinnym. Dodatkowo, jak w innych prężnie rozwijających się organizacjach, dzięki uporządkowaniu i przejrzystości procesów, system Cloud Academy jest podstawą do zapewnienia wysokiej jakości oferowanych programów i przedmiotów.

Można nieskromnie twierdzić, że innowacje WSB-NLU wyprzedziły rozwiązania wprowadzane nową ustawą. Wiele regulacji odnośnie uczelni kształcących praktycznie (a taką zawsze była WSB-NLU) powiela praktyki naszej uczelni. Dlatego gorąco kibicowaliśmy nowej ustawie i cieszymy się z jej przyjęcia. W niektórych kwestiach, związanych głównie z finansowaniem studiów poszlibyśmy nawet dalej…

materiał partnera

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY
Play Video about WOPR Bartkowa - Posadowa

Promesy dla jednostek WOPR z Małopolski. Jak przysłużą się ratującym nam życie?

Play Video about Enklawa Starosądecka

Enklawa Starosądecka – wygodne i nowoczesne mieszkania w Starym Sączu

AFTERMOVIE z SUMMER SĄCZ FESTIVAL w WSB-NLU! //SMOLASTY | OTSOCHODZI | MARGARET | BARANOVSKI

Temat dnia

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.