Fundacja Pomyśl o Przyszłości współorganizatorem Kongresu Nauczycieli Biznesu i Zarządzania

Fundacja Pomyśl o Przyszłości współorganizatorem Kongresu Nauczycieli Biznesu i Zarządzania

Fundacja Pomyśl o Przyszłości współorganizatorem Kongresu Nauczycieli Biznesu i Zarządzania

Fundacja Pomyśl o Przyszłości uczestniczyła w roli eksperta w Ogólnopolskim Kongresie Nauczycieli Biznesu i Zarządzania. To jedno z licznych działań fundacyjnych w tym obszarze. Organizacja bierze także udział w współtworzeniu podręcznika „Biznes i zarządzanie”.

Bożena Damasiewicz, Prezeska Fundacji Pomysł o Przyszłości gościła w panelu „Najlepsze praktyki edukacji biznesowej – jak przez edukację sprawić, żeby Polacy byli jeszcze bardziej przedsiębiorczy?”.

 

Dla rozwoju polskiej gospodarki, ważne jest, aby młodzi ludzie byli świadomymi konsumentami i znali mechanizmy gospodarki wolnorynkowej. Rolą edukacji jest kreowanie postaw przedsiębiorczych oraz wskazywanie jak ważne dla rozwoju krajowej gospodarki jest wspieranie rodzimych firm oraz kupowanie polskich produktów – komentuje Bożena Damasiewicz.

 

W trakcie Kongresu eksperci przeprowadzili szereg szkoleń dotyczących praktycznych metod nauczania Biznes i zarządzenie. Nauczyciele zdobyli wiedzę z zakresu pracy projektowej oraz finansów osobistych. W ramach kongresu otwarto również nabór do bazy case studies oraz do bazy przedsiębiorców.

Każdy uczestnik kongresu otrzymał certyfikat uczestnictwa w szkoleniach wydany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Wśród prelegentów – obok reprezentacji Fundacji Pomyśl o Przyszłości – byli także m.in. Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw transformacji cyfrowej Justyna Orłowska, Rektor Szkoły Głównej Handlowej dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.

Kongres odbył się 13 kwietnia br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.


Przeczytaj również:
FAKRO – galerią sztuki. Firma stała się filą starosądeckiej Galerii IMO