Coraz bliżej do budowy obwodnicy Limanowej

Coraz bliżej do budowy obwodnicy Limanowej

Limanowa

GDDKiA złożyła wniosek do burmistrza Limanowej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy obwodnicy tego miasta. Wskazano trzy warianty.

Obwodnica powstanie po południowej stronie Limanowej i będzie częścią drogi krajowej nr 28. We wniosku złożonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wskazano trzy warianty przebiegu obwodnicy: 1A, 2A oraz 3A.

Każdy z nich rozpoczyna się w okolicach skrzyżowania DK28 z ul. Krakowską, a kończy nieopodal skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Agrestową. Warianty 1A i 2A są poprowadzone przez obszar miasta Limanowa, wariant 3A przebiega częściowo przez tereny gminy wiejskiej Limanowa – informują przedstawiciele krakowskiego oddziału GDDKiA.

Zgodnie z założeniami, długość nowej trasy wyniesie około 6 kilometrów. Będzie to droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), jednojezdniowa, z jednym pasem ruchu w każdym kierunku oraz pasem awaryjnym. Jako preferowany wskazano wariant 1A, którego przebieg w znacznej mierze pokrywa się z korytarzem na obwodnicę przewidzianym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z założeniem zostaną wybudowane dwa mosty (nad Suchą Sowliną i Sowlinką) oraz dwie estakady o długości ponad 300 metrów każda. Jedna z nich będzie przechodziła nad Sowlinką, a także ulicami: Piastowską, Sikorskiego i Józefa Marka, druga natomiast nad potokiem Jabłoniec i ulicą Wiejską. To nie wszystko – w planach są też dwa wiadukty, którymi ulice Łokietka i Lipowe przebiegać będą nad obwodnicą.

Trasa rozpocznie się rondem na ulicy Krakowskiej. Dalej przewidziano budowę dwóch skrzyżowań: z ulicami Biedronia i Grunwaldzką oraz z ulicą Żwirki i Wigury. Końcem obwodnicy będzie rondo, które połączy tę trasę z ulicą Kościuszki. Ponadto powstaną nowe drogi lokalne, dzięki którym poprawi się dojazd do terenów w pobliżu obwodnicy.

Kolejnym etapem po uzyskaniu DŚU będzie przygotowanie koncepcji programowej obwodnicy Limanowej. Jej elementem będą m.in. badania geologiczne terenu. Następnie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie tej inwestycji w formule Projektuj i buduj. Zgodnie z obecnymi przewidywaniami czas realizacji to lata 2025-2029.

Przypomnijmy – obecnie droga krajowa nr 28 przebiega przez ścisłe centrum Limanowej (ul. Krakowską, Piłsudskiego, Jana Pawła II, Rynkiem i ul. Kościuszki). Zadaniem nowej obwodnicy będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta. Mowa tu szczególnie o pojazdach wjeżdżających z DK28 i DW965. Co za tym idzie, inwestycja może poprawić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.

Badania Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w latach 2020-2021 wskazują, że od 2015 roku liczba pojazdów przejeżdżających przez Limanową wzrosła o 30 proc. i wynosi już prawie 21 tysięcy samochodów. W tej liczbie ponad 2,2 tysiąca pojazdów to autobusy i ciężarówki. Jest to – obok Jasła – największe natężenie ruchu na całej DK28, od Zatora w woj. małopolskim do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce – podkreślają pracownicy GDDKiA.

fot.: GDDKiA


Czytaj też:

Sądecczyzna. Kilka pożarów samochodów jednego dnia