„Bitwa o remizy” – rząd sfinansuje remonty remiz dla gmin o najwyższej frekwencji wyborczej

„Bitwa o remizy” – rząd sfinansuje remonty remiz dla gmin o najwyższej frekwencji wyborczej

W każdym powiecie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu) gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu, otrzyma 1 milion złotych dotacji na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej. To inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Poinformowali o niej na konferencji prasowej w Komendzie Głównej PSP, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa oraz komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak.

– Do każdego powiatu trafi milion złotych – do tej gminy, która będzie miała największą frekwencję wyborczą. Ponad 300 mln zł trafi do OSP, żeby ich remizy stały się jeszcze bardziej nowoczesne bo samochody już są , sprzętu jest bardzo dużo ale cały czas musimy pamiętać że w tych remizach przebywają ludzie i muszą pełnić służbę w jak najlepszych warunkach – mówił gen. brygadier Andrzej Bartkowiak komendant główny PSP podczas konferencj.

– Zwracamy się do starostów, wójtów, burmistrzów i radnych z wszystkich opcji politycznych z prośbą o to, aby walczyć o jak najwyższą frekwencję w wyborach do Sejmu i Senatu 15 października 2023 r. Aby zachęcić do udziału, przygotowaliśmy ogólnopolską akcję profrekwencyjną – dodała minister Anna Moskwa.

  • Gmina do 20 tys. mieszkańców, w której frekwencja wyborcza będzie najwyższa w powiecie, otrzyma środki na sfinansowanie modernizacji strażnicy OSP. Dzięki tym funduszom możliwa będzie kompleksowa termomodernizacja remizy, wymiana źródła ciepła na niskoemisyjne, instalacja OZE, remont i doposażenie w niezbędny sprzęt. Wartość dofinansowania dla jednej remizy to nawet 1 milion złotych.
  • Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych będą realizowane w roku 2024, zgodnie z procedurami określonymi przez Ministra Klimatu i Środowiska w ramach właściwego programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (reprezentowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej).

Zdjęcia: kpt. Tomasz Banaczkowski, Ministerstwo Klimatu i Środowiska; źródło: PSP Nowy Sącz

Czytaj też:

Orlen apeluje o niekupowanie paliw na zapas. ,,Dostawy bez zakłóceń”