Żołnierze z Batalionu Powietrzno – Desantowego w drodze na Sądecczyznę. Jadą po wojenne niewybuchy

Żołnierze z Batalionu Powietrzno – Desantowego w drodze na Sądecczyznę. Jadą po wojenne niewybuchy

Trzy niewybuchy znaleźli  poszukiwacze historycznych pamiątek na terenie szkółki drzew  starosądeckiego nadleśnictwa przy ulicy Jana Pawła II . 

W sobotę 22 lutego, członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Sądecczyzny, którzy w Starym Sączu szukają historycznych pamiątek, znaleźli w ziemi dwa niewybuchy. Następnego dnia zgłosili policjantom znalezienie kolejnego, trzeciego już niewybuchu. Na miejscu dwukrotnie pracowała grupa rozpoznania minersko-pirotechnicznego z sądeckiej komendy. Teren wokół znaleziska został zabezpieczony, a do momentu przyjazdu saperów zabezpieczają go starosądeccy policjanci wspierani przez strażaków – relacjonuje Iwona Grzebylk Dulak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu

Dzisiaj na miejsce ma przybyć załoga 16 Batalionu Powietrzno – Desantowego z Krakowa.

W przypadku znalezienia niewypału należy natychmiast powiadomić Policję, ponieważ jakiekolwiek manipulowanie przy pocisku grozi jego detonacją, a co za tym idzie uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią dla osoby przebywającej w jego pobliżu – ostrzega policjantka.

Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci powiadamiają specjalistyczny patrol saperski, a do momentu jego przybycia zabezpieczają znalezisko .

Aktualizacja: (15.29): Załoga 16 Batalionu Powietrznodesantowego z Krakowa zabezpieczyła już w pojeździe pirotechnicznym niewypały znalezione w Starym Sączu. Teraz zostaną zdetonowane.

 

Oprócz niewybuchów członkowie Stowarzyszenia Historyczno Eksploracyjnego Sądecczyzny wydobyli z ziemi to, co widać na poniższej fotografii:

 

 

Stary Sącz: ziemia wokół zburzonego gościńca „Przystań” oddała pamiątki po tym, co się tutaj działo