Andrzej Gut-Mostowy odwiedził Kamionkę Wielką

Andrzej Gut-Mostowy odwiedził Kamionkę Wielką

W poniedziałek Andrzej Gut-Mostowy spotkał się z Andrzejem Stankiem wójtem gminy Kamionka Wielka. Podczas tej wizyty rozmawiano m.in o możliwych projektach z zakresu turystyki w tej gminie.

Wójt Andrzej Stanek wskazał na atrakcyjne walory środowiska naturalnego, a także dogodne połączenia komunikacyjne z miastem Nowy Sącz. Jego zdaniem stwarza to dobre warunki dla rozwoju funkcji rekreacyjnej Kamionki Wielkiej, zwłaszcza dla wypoczynku świątecznego i turystyki wędrówkowej.

Andrzej Gut Mostowy, który jest jednym z założycieli Małopolskiej Organizacji Turystycznej, podkreślił jak istotne jest budowanie sieci atrakcji turystycznych. Trzy, cztery atrakcje turystyczne w niewielkiej odległości powodują efekt synergii, który jest niezwykle istotna w branży turystycznej.

Materiał promocyjny.

Share on twitter
Share on facebook