Bronisław Dutka z Pisarzowej – dyrektorem Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Bronisław Dutka z Pisarzowej – dyrektorem Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Bronisław Dutka został powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na stanowisko Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nominację  nowemu dyrektorowi wręczył Wojewoda Małopolski, dr inż. Krzysztof Jan Klęczar.

Bronisław Dutka urodził się 15 sierpnia 1957 w Pisarzowej (pow. limanowski, Małopolska). Jest żonaty. Ukończył Akademię Rolniczą w Krakowie z tytułem mgr. inż. rolnictwa. Jest absolwentem Wydziału Ogólnorolnego (specjalność ekonomika i organizacja rolnictwa).

Od wielu lat jest związany zawodowo z doradztwem rolniczym. W Ośrodku Doradztwa Rolniczego pracował najpierw jako doradca, później jako kierownik zespołu doradców w Limanowej. W latach 2011-2016 pełnił obowiązki dyrektora Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Przez 12 lat pracował w samorządzie Miasta i Gminy Limanowa, jako Naczelnik, później Burmistrz, a następnie był Wójtem Gminy Limanowa.

Od 1987 r. jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przez 12 lat był posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej I, IV, V i VI kadencji, członkiem komisji Gospodarki oraz Infrastruktury oraz przewodniczącym komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Jest aktywny społecznie na terenie powiatu Limanowa: jest szczególnie zaangażowany w rozwój infrastruktury oraz w rozwój działalności środowiskowych organizacji społecznych, m.in. Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń i innych.

źródło: MODR

Reklama