Adam Wolak powalczy o mandat wójta Gminy Łososina Dolna

Adam Wolak powalczy o mandat wójta Gminy Łososina Dolna

Adam Wolak

W tegorocznych wyborach samorządowych o mandat wójta Gminy Łososina Dolna powalczy Adam Wolak

Adam Wolak od urodzenia mieszka w Znamirowicach.  Zawodowo od ponad 25 lat jest związany z Urzędem Gminy w Łososinie Dolnej, co daje mu praktykę od szeregowego pracownika po kierownika wydziału. Zdobył również  kompetencje jako radny oraz zastępca wójta w urzędzie gminy. Zawsze podkreśla, że to doświadczenie daje mu obraz o większości problemów, z jakimi borykają się poszczególne sołectwa i ich mieszkańcy.
– Przez lata pracy w urzędzie oraz jako radny miałem możliwość poznać wielu mieszkańców. Zawsze byłem gotów każdego wysłuchać i pomóc rozwiązać problemy, z którymi się do mnie zwracali – podkreśla Adam Wolak.

Poza pracą zawodową od 30 lat spełnia się jako strażak ochotnik w OSP Tabaszowa, czynnie uczestnicząc w akcjach ratowniczych.

Decydując się na start w wyborach samorządowych założył Komitet Wyborczy Wyborców Adama Wolaka – Razem dla rozwoju Gminy i zaproponował
następujący program wyborczy:
– Budowa Sali Gimnastycznej w Witowicach Dolnych,
– Zaprojektowanie pełnowymiarowej hali sportowej,
– Zaprojektowanie i rozbudowa kanalizacji i wodociągów,
– Opracowanie programu i pozyskanie funduszy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
– Kontynuacja rozpoczętych inwestycji
– Dokończenie budowy sieci wodociągowej w oparciu o posiadane projekty,
– Zagospodarowanie obrzeży Jeziora Rożnowskiego w Tęgoborzy (stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego),
– Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy (skatepark, pumptrack, siłownie zewnętrzne),
– Ufundowanie stypendiów dla zdolnej młodzieży z terenu gminy,
– Utworzenie przedszkola publicznego,
– Utworzenie Dziennego Domu Seniora,
– Usprawnienie funkcjonowania służby zdrowia,
– Wspieranie stowarzyszeń działających na terenie gminy,
– Bieżące przebudowy i remonty dróg,
– Obniżenie i ujednolicenie kosztów budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
– Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego według potrzeb mieszkańców,

Czytaj także: https://www.dts24.pl/strazacki-plebiscyt-150-lat-na-strazy-trwa-glosowanie/

KWW Adama Wolaka Razem dla Rozwoju Gminy
KWW Adama Wolaka Razem dla Rozwoju Gminy

*Materiał wyborczy

Reklama