9 tysięcy wsparcia dla jednoosobowych firm. Szansa na pieniądze już w sierpniu. Liczy się refleks!

16 milionów złotych będzie do podziału  między osoby samozatrudnione, które prowadząc jednoosobowe firmy dotkliwie odczuły skutki pandemii. To kolejna odsłona wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Jest szansa na  pomoc w wysokości 9 tys. zł na firmę. Co trzeba zrobić, aby sięgnąć po pieniądze? Przede wszystkim trzeba wykazać sporą różnicę przychodów w porównaniu do czasu sprzed epidemii. Po drugie - trzeba działać błyskawicznie. Poprzednie rozdanie pieniędzy w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej zakończyło się tuż  po uruchomieniu generatora wniosków o pomoc. Najszybsi zgarnęli całą przeznaczoną na ten cel pulę.

wsb3

W połowie sierpnia Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosi nabór wniosków na wsparcie dla osób samozatrudnionych zmagających się ze skutkami pandemii i odpali aplikację, która posłuży do składania wniosków.  Będzie około 10 dni czasu na zapoznanie się z nią i przygotowanie do złożenia wniosku. W ostatni dzień sierpnia, w południe, system zacznie przyjmować wnioski. Kiedy skończy? To zależy od zainteresowania. Jeśli zainteresowanie będzie duże - jest możliwe, że  spóźnienie nawet kilkugodzinne, przekreśli szansę na pomoc. Grupa potencjalnych beneficnjentów jest liczna. Z danych GUS wynika, że w Małopolsce jest 144 tysiące osób samozatrudnionych.

- Możliwości finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pozwalają w tym momencie przeznaczyć na ten cel 16 mln zł. Istnieje możliwość zwiększenia tych środków. Zakładamy 130% próg alokacji, zatem środki te mogą być w granicach 20 mln zł. Bon dedykowany jest samozatrudnionym, którzy zanotowali 75% spadek obrotów w porównaniu z ubiegłym rokiem. Kierowany jest do wszystkich branż. Liczymy, że środki do małopolskich przedsiębiorców będą mogły trafić już pod koniec sierpnia – mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

- Nieustannie analizujemy sytuację gospodarczą, społeczną i szukamy najlepszych możliwych rozwiązań. Bon ten jest kolejnym istotnym wsparciem dla osób prowadzących działalność gospodarczą w Małopolsce. Jest  uzupełnieniem wcześniejszych naszych działań prowadzonych w ramach Pakietu Przedsiębiorczości naszej Tarczy, a przede wszystkim odpowiedzią na potrzeby tej grupy – dodaje marszałek Witold Kozłowski.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o bon:

Jednoosobowe działalności gospodarcze, tj. osoby fizyczne niezatrudniające pracowników (badane na podstawie CEIDG), bez preferencji co do branż, które:

 • prowadziły działalność gospodarczą na terenie Województwa Małopolskiego, na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 • nie zatrudniały pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • zanotowały spadek obrotów w dowolnym miesiącu po 1 czerwca 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w drugim półroczu 2019 r. o co najmniej 75%, w związku z wystąpieniem Covid-19;
 • nie są wykluczone ze wsparcia zgodnie z przepisami o pomocy publicznej oraz przepisami właściwymi dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • nie prowadziły działalności wykluczonej (np. produkcji lub wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych, treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni, amunicji, i.in.);
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegały z płatnościami podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne, lub uregulowały te zobowiązania do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wysokość wsparcia:

 • 3 tys. / miesiąc na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, co oznacza iż maksymalne wsparcie dla grantobiorcy wyniesie 9000 zł (założenie analogiczne do dotychczasowej stawki jednostkowej przyjętej dla 1 etatu);
 • Samozatrudniony może skorzystać ze wsparcia tylko jeden raz, złożyć tylko jeden wniosek o Bon.

Przeznaczenie wsparcia (analogicznie do Bonu Rekompensacyjnego):

 • pokrycie wszelkich niezbędnych kosztów bieżącej działalności firmy;
 • poziom dofinansowania – 100%, brak wkładu własnego / wkładu BW lub BP;
 • w przypadku ubiegania się o wsparcie z różnych źródeł - wymóg wydatkowania środków w sposób, który nie doprowadzi do podwójnego finansowania oraz przekroczenia limitu 800 tys. euro (za wyjątkiem rolnictwa, rybołówstwa

  i akwakultury, dla których limit jest mniejszy)

Rozliczenie bonu:

 • utrzymanie działalności firmy przez 3 miesiące od otrzymania środków;
 • złożenie sprawozdania z wydatkowania bonu;
 • obowiązek poddania się kontroli.
 • w przypadku nieutrzymania działalności gospodarczej w wymaganym okresie 3 miesięcy – całkowity zwrot otrzymanych środków;
 • dochodzenie zwrotu środków prowadzone będzie na drodze cywilnej.

Wnioskowanie o bon:

 • złożenie wniosku za pośrednictwem internetowego generatora wniosków, który będzie dostępny pod koniec sierpnia.
 • umożliwienie pracy w generatorze przed właściwym terminem na składanie wniosku o grant.
 • maksymalny termin składania wniosków – 30 października 2020 r. lub do osiągnięcia 130% alokacji.

Ocena wniosków:

 • według kolejności rejestracji w generatorze wniosków;
 • ocena jednoetapowa formalno-merytoryczna;
 • możliwość ponownego rozpatrzenia wniosku w przypadku negatywnej oceny.

Szczegóły na stronie www.tarcza.malopolska.pl

Czytaj też:

Nowy Sącz: terapia wyobraźnią, która nie zna granic, czyli Karpaty Offer 2020. Wiemy co będzie się działo!

MEDICOR

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.