Składając deklarację PIT w formie tradycyjnej lub przez Internet, jako PIT online, wskazujemy organom skarbowym wszystkie źródła dochodu wraz z ich wysokością oraz przedstawiamy nasze ewentualne prawa do ulg i odliczeń. W deklaracji rocznej, np. PIT 36, PIT 37 lub PIT 38 wskazujemy również wysokość przekazanych do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy. W wyniku rozliczenia PIT lub e-PIT może okazać się, że nie my jesteśmy winni fiskusowi pieniądze, ale on nam.

Dzieje się tak w sytuacji, gdy rozliczenie PIT wskazuje, że w ciągu roku podatkowego przekazano do urzędu większą wartość zaliczek niż wynosi roczna kwota podatku. (napisano w oparciu o www.pitax.pl).

Od momentu złożenia zeznania podatkowego z nadpłatą do urzędu skarbowego, możemy spodziewać się zwrotu nadpłaconej kwoty. Jednak, czy to nastąpi i w jakim terminie, zależy od wielu czynników. W niektórych izbach skarbowych podatnicy mają możliwość sprawdzenia statusu ich deklaracji oraz stanu realizacji zwrotu podatku PIT online. Według prawa, zwrot nadpłaconej kwoty powinien nastąpić w ciągu trzech miesięcy od momentu złożenia deklaracji (czyli np. dnia jej wysłania listem poleconym, dnia złożenia deklaracji bezpośrednio w urzędzie, dnia otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru w przypadku składającego deklarację przez internet) Jest to termin maksymalny, najczęściej bowiem zwrot następuje zdecydowanie wcześniej. Są sytuacje, kiedy ten czas ulega wydłużeniu o kolejne trzy miesiące. Dzieje się tak, gdy składamy korektę PIT, również PIT online . Jeśli urząd z przekazaniem pieniędzy opóźni się z ustawowym 3-miesięcznym terminem – przysługująca nam kwota wynikająca z zeznania rocznego powinna być powiększona o ustawowe odsetki z tytułu należności za zwłokę. Nadpłata wcale nie musi trafić w całości do naszej kieszeni. Jeśli mamy zaległości podatkowe, np. niezapłacony mandat, należne nam zwroty podatku wraz z ewentualnymi odsetkami, w pierwszej kolejności podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet tych zaległości. Nie dostaniemy nadpłaty również wtedy, gdy wysokość zwrotu podatku nie przekracza 11,60 złotych. Tej wysokości nadpłaty automatycznie podlegają zaliczeniu na poczet przyszłych zaległości podatkowych.

W jakiej formie dostaniemy zwrot nadpłaconego podatku?

Zwrot podatku możemy otrzymać na trzy sposoby:

  • osobiście w kasie naszego urzędu skarbowego.
  •         pocztą (przesłane na adres wskazany w deklaracji PIT, również PIT przez Internet)
  • na wskazane konto bankowe

Zwrot podatku w kasie urzędu

W takim przypadku o naszych zamiarach musimy poinformować urząd skarbowy. Najlepiej to zrobić wypełniając rubrykę „informacje uzupełniające” w deklaracji PIT. Do kasy musimy się zgłosić z dokumentem potwierdzającym nasza tożsamość(dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, itp). W kasie możemy odebrać każdą kwotę (nawet tę mniejszą niż 11,60 zł).

Zwrot podatku pocztą

Zwrot nadpłaconego podatku otrzymamy pocztą, jeśli nie podaliśmy fiskusowi numeru naszego konta bankowego. Wówczas przekaz zostanie skierowany na adres wskazany w zeznaniu rocznym (np. PIT 37).

Zwrot podatku na konto bankowe

Aby otrzymać zwrot podatku na nasze konto bankowe należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, w dowolnym terminie druk ZAP-3

Wystarczy wypełnić i złożyć go tylko raz, chyba, że zmianie uległ numer konta, wtedy należy poinformować o tym urząd poprzez ponowne wysłanie/złożenie ZAP-3.

Druk ten służy również do rezygnacji z otrzymywania zwrotu podatku na konto bankowe.

– np. gdy do tej pory otrzymywaliśmy zwrot na rachunek bankowy, a teraz chcielibyśmy drogą pocztową.

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.