Zbigniew Konieczek Honorowym Obywatelem Nowego Sącza. Radni podjęli decyzję

Zbigniew Konieczek Honorowym Obywatelem Nowego Sącza. Radni podjęli decyzję

Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miasta podjęto uchwałę w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Zbigniewowi Konieczkowi.  14 radnych zagłosowało „na tak” akceptując wniosek prezydenta Ryszarda Nowaka w tej sprawie i uznając, że prezes firmy Newag zasłużył się dla miasta w 2001 roku ratując firmę przed upadłością, a jej załogę – przed utratą pracy i środków do życia. Nikt nie był przeciwny wnioskowi, jednak pięcioro rajców wstrzymało się od głosu. Zgodnie podkreślano, że odznaczenie nadaje się za odwagę, ale w dzisiejszych czasach nie trzeba sięgać po broń, aby się nią wykazać. Postawa, którą wykazał się przed laty Zbigniew Konieczek jest godna nadania mu tego tytułu.

Odwaga jest cechą najcenniejszą w każdych czasach. Pan Zbigniew Konieczek, prezes zarządu Newag SA, jest przykładem odwagi czasów współczesnych. W 2001 r. wraz z grupą najbliższych współpracowników zdecydował się objąć zarządzanie sądeckimi Zakładami Naprawczymi Taboru Kolejowego. Zrobił to w momencie, kiedy firma znajdowała się w bodaj najtrudniejszym punkcie swojej historii. Po latach wiceprezes i dyrektor finansowy Newagu Bogdan Borek, określił tamtą sytuację krótko: „Ktoś, kto oceniałby kondycję firmy w oparciu o sprawozdania finansowe, jednoznacznie określiłby jej stan, jako upadłość”. Pusty portfel zamówień, zwolnienia grupowe, liczne strajki trzytysięcznej załogi, powszechna frustracja i brak perspektyw – tak wyglądał obraz zakładu wiosną 2001 r. Potrzeba było nie lada odwagi i determinacji, by dobrowolnie pójść pod prąd wydarzeń, spychających sądeckie ZNTK w otchłań niebytu – mówił Ryszard Nowak uzasadniając swój wniosek.

Po wystąpieniu prezydenta Nowaka odczytano również list wystosowany przez członków klubu emerytów i byłych pracowników firmy Newag. W liście wyrazili swoje poparcie względem wniosku. Wspominali o niezaprzeczalnych zasługach Zbigniewa Konieczka względem nie tylko upadającego ZNTK, ale również ich pracowników, którzy zawsze mogli liczyć na jego pomoc i wsparcie w trudnych sytuacjach. Treść listu umieszczamy w linku poniżej:

jan rogowski petycja

O różnicach zdań prezydenta i jego zastępcy w kwestii uhonorowania prezesa Newagu przeczytasz poniżej:

W sądeckim ratuszu zgrzyta… Poszło o Zbigniewa Konieczka.

Share on twitter
Share on facebook