Zatrważające statystyki – alkohol i sprawcy przestępstw na Sądecczyźnie

Zatrważające statystyki – alkohol i sprawcy przestępstw na Sądecczyźnie

Od 1 stycznia do 30 listopada na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu zatrzymano 464 osoby, które kierowały pojazdem będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Nietrzeźwi kierujący spowodowali w tym okresie 19 wypadków drogowych i 37 kolizji. Ile osób będących pod wpływem alkoholu było sprawcami innych przestępstw w naszym regionie? Zapytaliśmy o to policjantów.

Jak podaje sierż. Monika Mordarska z KMP w Nowym Sączu, od 1 stycznia do 30 listopada 2019 roku, na terenie działania nowosądeckiej komendy odnotowano następującą liczbę osób podejrzanych o popełnienie przestępstw:

  • kradzież – 101 podejrzanych, w tym 11 osób będących pod wpływem alkoholu,
  • kradzież z włamaniem – 29 podejrzanych, w tym 2 osoby będące pod wpływem alkoholu,
  • pobicie – 32 podejrzanych, w tym 8 osób będące pod wpływem alkoholu,
  • rozboje – 38 podejrzanych, w tym 4 osoby będące pod wpływem alkoholu,
  • sprawcy przemocy domowej – 98 podejrzanych w tym 75 osób będących pod wpływem alkoholu.

Największy związek alkoholu z popełnieniem przestępstwa można dostrzec w przypadku przemocy domowej. Niemal 80% sądeczan znęcających się nad rodziną działało będąc pod wpływem alkoholu. Choć już te statystyki dają wiele do myślenia, nie jest to całkowita skala problemu.

– Przedstawione dane nie prezentują w pełni zagadnienia nietrzeźwych sprawców przestępstw, ponieważ nie w każdym przypadku badany jest stan trzeźwości. Nie jest to obligatoryjne – informuje sierż. Monika Mordarska z KMP w Nowym Sączu.

Również nie każdy sprawca zostaje zatrzymany w chwili popełnienia przestępstwa, czyli na tzw. „gorącym uczynku”, dlatego nie zawsze jest możliwe przebadanie takiej osoby pod kątem trzeźwości w momencie popełnienia przestępstwa lub bezpośrednio po nim.  Z tego względu statystyki nie obrazują w pełni skali zjawiska – dodaje policjantka.

Przypominamy, że wszelkie przestępstwa lub podejrzenie ich popełnienia należy zgłaszać pod numer alarmowy 997 lub w najbliższym komisariacie policji.

Z kolei jeśli Ty lub ktoś Ci bliski ma problem z alkoholem, bezpłatnej pomocy udzielić może Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (MOPiTU) znajdujący się przy ul. Waryńskiego 1 w Nowym Sączu.

Kontakt:
tel. (18) 440 71 31, (18) 442 02 87 / fax. (18)) 442 02 87
e-mail: [email protected]
www.uzaleznienia-nowysacz.malopolska.pl

Ośrodek ma także swoją filię w Krynicy-Zdroju przy ulicy Kraszewskiego 142. Telefon: (18) 473-24-38.

fot. ilustr. Natalia Sekuła

Share on twitter
Share on facebook