Zabytki w regionie odzyskają dawny blask. Województwo przyznało dotacje

Zabytki w regionie odzyskają dawny blask. Województwo przyznało dotacje

Nowy Sącz

Rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu pod nazwą „Ochrona zabytków Małopolski”. Pieniądze z budżetu województwa popłyną też do naszego regionu, w tym m.in. do Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu.

W ramach konkursu Sejmik Województwa Małopolskiego przyznaje dotacje na prace restauratorskie, konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Obiekty muszą być wpisane do rejestru zabytków i znajdować się w naszym województwie. Pieniądze dostają właściciele obiektów, czyli m.in. osoby prywatne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe czy też podmioty kościelne. Więcej informacji o zasadach konkursu można znaleźć TUTAJ.

Zgłoszenia w tegorocznej edycji można było składać do 15 grudnia 2022 roku. Wpłynęło w sumie 213 wniosków, a kwota oczekiwanych dotacji wyniosła blisko 25,8 miliona złotych. Ostatecznie wybrano 92 zabytki, na których renowację przyznano w sumie 4 miliony złotych. 27 lutego sejmik podjął w tej sprawie stosowną uchwałę.

Wśród obiektów, którym udzielono dotacji, znalazły się także te z naszego regionu. Pieniądze od samorządu województwa otrzymają:

 • z powiatu gorlickiego:
  • Parafia Greckokatolicka pw. Narodzenia NMP w Rozdzielu – 40 000 złotych (cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia NMP, 1784 r., konserwacja dekoracji malarskich na sklepieniu i ścianach w prezbiterium);
  • Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Bieczu – 20 000 złotych (ołtarz św. Józefa z figurą Serca Pana Jezusa, 1740-1746 r., konserwacja estetyczna i techniczna elementów drewnianych wraz z renowacją obrazów);
  • Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja w Rożnowicach – 30 000 złotych (drewniany kościół pw. św. Andrzeja Apostoła, XVIII w., prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu prawym XIX w. oraz krucyfiksu z belki tęczowej);
  • Parafia Prawosławna pw. św. Kosmy i Damiana w Bartnem – 30 000 złotych (Wołowiec, Ikony Matka Boska Pokrowa i Św. Kosma i Damian, XVII/XVIII w., konserwacja ikon);
  • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „JASTRZĘBIEC” – 40 000 złotych (Lipinki, zabytkowa Kaplica Straszewskich na cmentarzu parafialnym w Lipinkach, 1882 r., odtworzenie tynków, gzymsu pod dachem, parapetów okiennych, remont ślusarki okiennej);
 • z powiatu limanowskiego:
  • Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej – 40 000 złotych (prospekt organowy i polichromia stropów zakrystii, XVIII-XIX w., pełna konserwacja);
  • Krzysztof Twardowski i Maria Twardowska – 20 000 złotych (zabytkowy Dwór w Świdniku, 1752 r., konserwacja gontu kryjącego połacie dachowe dworu w Świdniku – etap II);
  • Parafia Rzymskokatolicka pw. Antoniego Opata w Męcinie – 40 000 złotych (kościół pw. św. Antoniego Opata, ambona i polichromia w przedsionku, XVIII-XIX w., konserwacja i restauracja);
  • Opactwo OO. Cystersów w Szczyrzycu – 30 000 złotych (budynek d. spichlerza w zespole klasztornym OO. Cystersów, XVII w., opracowanie dokumentacji projektowej);
  • Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej – 30 000 złotych (kościół pw. św. Szymona i Judy, XVII w., kontynuacja ratunkowych prac konstrukcyjnych – przywracanie szalowania);
 • z powiatu nowosądeckiego:
  • Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Jazowsku – 70 000 złotych (kościół pw. Narodzenia NMP, malowidła i portal w prezbiterium, 1734 r., konserwacja i restauracja, kontynuacja prac);
  • Gmina Podegrodzie – 70 000 złotych (kaplica św. Anny, 1631 r., wykonanie dokumentacji konserwatorskiej);
  • Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Wierchomli Wielkiej – 30 000 złotych (kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła, XVIII w., konserwacja dwóch ołtarzy bocznych, XIX w.);
  • Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Żegiestowie – 20 000 złotych (murowany kościół parafialny pw. św. Anny (dawna cerkiew grekokatolicka), 1917-1925 r., izolacja i odwodnienie fundamentu kościoła w Żegiestowie);
  • Parafia Rzymskokatolicka pw. N.M.P. Wniebowziętej w Maciejowej – 15 000 złotych (kościół rzymskokatolicki (dawna cerkiew grekokatolicka), XVIII w., pełna konserwacja ikony z II ćw. XVII w. „Chrzest Chrystusa” – kontynuacja);
  • Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu – 29 000 złotych (kościół pw. św. Elżbiety, XIV w., remont konserwatorki muru okalającego kościół – nakrywa);
 • z Nowego Sącza:
  • Parafia Ewangelicko-Augsburska Przemienienia Pańskiego Nowy Sącz – Stadło – 70 000 złotych (kościół ewangelicki, dawna kaplica Przemienienia Pańskiego, 1672 r., odnowienie i uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych);
  • Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu – 170 000 złotych (ołtarz boczny prawy przy tęczy, XVII w., I etap – konserwacja techniczna).

fot. ilustr.: archiwum Kingi Nikiel-Bielak


Czytaj też:

Kradzież na niedzielnej mszy. Łupem złodzieja padła torebka

Reklama