MOBRUK Niecew

Wójt gminy Korzenna poprosił WIOŚ o opinię w sprawie Mo-BRUKu

Do 15 stycznia mieszkańcy Niecwi i gminy Korzenna mogli zgłaszać swoje uwagi i wnioski w sprawie starań firmy Mo-BRUK o zmianę pozwolenia dotyczącego przetwarzanych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w zakładzie w Niecwi. Postępowanie dotyczące tych planów prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Wójt gminy Korzenna postanowił natomiast zasięgnąć opinii ekspertów z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.

WSB2020

Powodem jego decyzji są liczne wątpliwości zgłaszane przez mieszkańców Niecwi i okolicznych miejscowości zarówno podczas spotkań z władzami gminy i z przedstawicielami spółki Mo-BRUK, jak i w późniejszym piśmie skierowanym do Urzędu Marszałkowskiego i podpisanym przez około 300 osób. O sprawie informowaliśmy w tekście:

KORZENNA: MO-BRUK CHCE PRZYJMOWAĆ WIĘCEJ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. MIESZKAŃCY BOJĄ SIĘ O SWOJE ZDROWIE

11 stycznia mieszkańcy postanowili także publicznie wyrazić swój sprzeciw wobec działalności firmy i spotkali się przed zakładem odzysku odpadów w Niecwi. Relacja pod poniższym linkiem:

NA CB-RADIO MÓWIĄ O NIECWI: HIROSZIMA. LUDZIE MAJĄ DOSYĆ SĄSIEDZTWA ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW

,,W związku z podnoszonymi w dalszym ciągu obawami i zgłaszanymi publicznie wątpliwościami, Wójt Gminy Korzenna wystąpił do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o przedstawienie dotyczącej firmy Mo-BRUK informacji „na temat konsekwencji zmiany pozwolenia w kontekście jego oddziaływania na środowisko oraz kopii protokołu z ostatniej kontroli przeprowadzonej na terenie zakładu” - czytamy na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Korzenna.

Jak informują przedstawiciele UG Korzenna, gmina nie wyraziła merytorycznego stanowiska w sprawie wniosku firmy Mo-BRUK, gdyż nie posiada narzędzi, pozwalających na kompetentną ocenę skutków zmiany pozwolenia.  Gmina może jedynie sprawdzić, czy zakład działa zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego i czy działalność ta odbywa się na podstawie ważnego pozwolenia.

Wójt Leszek Skowron zapewnia, że zgłaszane przez mieszkańców obawy co do negatywnego oddziaływania firmy na środowisko, traktowane są z najwyższą powagą. Zaznacza także, że opinią WIOŚ jest zainteresowany zarówno jako włodarz gminy, jak i jej mieszkaniec, mający dom w niedalekiej od zakładu odległości.

,,Podobne stanowisko w tej sprawie zajęła także Komisja  Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Korzenna, która na ostatnim swoim posiedzeniu wystąpiła z wnioskiem o zasięgnięcie w tej sprawie szczegółowej informacji w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska" - dodają przedstawiciele Urzędu Gminy.

Czytaj też:

 

Odeszła Justyna Stochel. W walkę o jej życie włączyło się tysiące osób

PUMA

Wypowiedz się w tej sprawie

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.