Wojnarowa. Będzie 4. Batalion Piechoty Górskiej, nowe drogi, mosty i stadion. Dokumenty podpisane

Wojnarowa. Będzie 4. Batalion Piechoty Górskiej, nowe drogi, mosty i stadion. Dokumenty podpisane

wojsko Wojnarowa

Sprzedano grunt i podpisano list intencyjny w sprawie modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowo-mostowej. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie wszystko zostało przesądzone: w Wojnarowej powstanie 4. Batalion Piechoty Górskiej, wchodzący w skład 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.

Trwające kilkanaście miesięcy rozmowy i negocjacje dotyczące lokalizacji oraz warunków finansowych dobiegły końca. Akt notarialny sprzedaży działek w Wojnarowej podpisali dziś wójt Leszek Skowron i płk Dariusz Kuźniarowski, szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie. Tym samym ponad 30 hektarów gruntu stało się własnością wojska, a do budżetu gminy Korzenna wpłynie 14,5 mln zł.

W jednostce stacjonować będzie około 800 żołnierzy. Uruchomienie nowoczesnego kompleksu wiązać się będzie z licznymi miejscami pracy dla mieszkańców Sądecczyzny. Co więcej, rozszerzy się rynek zbytu dla lokalnych producentów i firm usługowych.

Koszty tej inwestycji szacowane są na kilkaset tysięcy złotych, a tempo jej realizacji zależy już tylko od wojska. Prace potrwają najprawdopodobniej przez kilka najbliższych lat.

List intencyjny

Planowana budowa jednostki wojskowej niesie ze sobą również konieczność licznych inwestycji związanych z modernizacją i rozbudową infrastruktury drogowo-mostowej. Dziś podpisany został list intencyjny w tej sprawie.

Potrzebne będą drogi o określonych parametrach, które zapewnią połączenie jednostki z drogami krajowymi. Konieczna będzie modernizacja odcinka od Wojnarowej w kierunku Wilczysk oraz drogi w gminie Grybów. Wojsko wymaga też bezpośredniego polaczenia jednostki z drogą powiatową, co wiązać się będzie z budową mostu.

– W liście intencyjnym sygnowanym przez marszałka województwa Witolda Kozłowskiego, wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę, a także wójta gminy Korzenna Leszka Skowrona, wójta gminy Grybów Jacka Migacza i starostę nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego, zobowiązano się do realizacji tych zadań, pod warunkiem pozyskania na ten cel pieniędzy spoza budżetu – informują przedstawiciele Urzędu Gminy Korzenna.

Wraz z działkami wojsko zakupiło stadion w Wojnarowej, jednak gmina Korzenna uzyskała deklarację o pomocy finansowej w budowie nowego. Gmina będzie mogła nieodpłatnie korzystać ze starego obiektu oraz zaplecza magazynowo-szatniowego, dopóki nie powstanie nowy.

– Podpisanie listu intencyjnego odbyło się przy udziale zastępcy wójta Gminy Korzenna Krzysztofa Ogorzałka, parlamentarzystów: senatora Wiktora Durlaka, poseł Anny Paluch, poseł Barbary Bartuś, posła Patryka Wichra, posła Jana Dudy, posła Wiesława Janczyka, posła Arkadiusza Mularczyka, radnych województwa: Marty Mordarskiej i Grzegorza Biedronia oraz przedstawicieli ministerstwa i wojska – czytamy na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.

Rozmowę z posłem Patrykiem Wichrem na temat jednostki wojskowej w Wojnarowej znajdziesz TUTAJ.

fot. UG Korzenna