Wojciech Włodarczyk (PIS)

Wojciech Włodarczyk (PIS)

miniatura

Imię i nazwisko: Wojciech Stanisław Włodarczyk

Nazwa partii: Prawo i Sprawiedliwość
Numer na liście wyborczej: 10

Wykształcenie:

średnie techniczne

Zawód wykonywany:

Etatowy Członek Zarządu Powiatu – Starostwo Powiatowe w Limanowej; rolnik – własne gospodarstwo rolne.

Doświadczenie/kompetencje predystynujące mnie do reprezentowania was w parlamencie:

Wieloletni działacz społeczny i samorządowy; Dyrektor biura poselskiego i biura okręgowego PiS, Przewodniczący Rady Społecznej przy Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz Członek Społecznej Rady KRUS w Warszawie, wielokrotny uczestnik Komisji Senackich; każdą z tych przestrzeni traktowałem jako możliwość niesienia pomocy tym, którzy tego potrzebowali.

Przynależność partyjna:

Prawo i Sprawiedliwość

Prywatnie:

mąż i ojciec trojga dorosłych i wykształconych dzieci oraz opiekun trojga wychowanków; moją pasją są konie, góry, muzyka, ale także historia, i kultura ludowa; odpoczywam tylko na łonie natury, a organizacje, do których należę to NSZZ RI ,,Solidarność”, Akcja Katolicka.

Spośród innych kandydatów wyróżnia mnie:

odwaga, przestrzeganie zdrowych zasad, pracowitość i empatia, nie potrafię odmówić pomocy człowiekowi w potrzebie.

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Polska:

reforma wymiaru sprawiedliwości i służby zdrowia, zwiększenie ochrony drobnej i średniej przedsiębiorczości, zdrowa żywność i środowisko

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Sądecczyzna:

rozwiązania komunikacyjne, szczególnie drogowe, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości i turystyki, aby centra starych miast i wsie na nowo zaczęły żyć

Chcę zostać posłem ponieważ:

Kocham Polskę, znam jej problemy od strony praktycznej, na co większość Posłów nie zwraca uwagi, nie mając tego doświadczenia. Odwaga i przestrzeganie zdrowych zasad to moja cecha, stać mnie na wielkie poświęcenie dla Ojczyzny i jej Obywateli.

Ważne zdanie, które chciałbym zacytować/powiedzieć na koniec:

Jeśli nie stać kogoś na miłość do Ojczyzny i jej Obywateli – niech się nie bierze za politykę, a przez miłość do Ojczyzny rozumiem obronę naszych wartości jakimi są wiara, kultura narodowa i miłość do drugiego człowieka

włodarczyk