Anna Paluch (PiS)

Anna Paluch (PiS)

miniatura

Imię i nazwisko: Anna Paluch

Nazwa partii: Prawo i Sprawiedliwość
Numer na liście wyborczej: 4

Data i miejsce urodzenia:

31 marca 1960 r.

Wykształcenie:

Mgr inż. geodeta, absolwentka Wydziału Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Doświadczenie/kompetencje predystynujące mnie do reprezentowania was w parlamencie:

Poseł na Sejm RP

Doświadczenie parlamentarne:

Poseł na Sejm od 2005 roku. W Sejmie IX kadencji zajmowałam się głównie ustawami dotyczącymi ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej, budownictwa, mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami.

Doświadczenie zawodowe:

Własna działalność gospodarcza-usługi geodezyjne i kartograficzne.

Doświadczenie samorządowe:

Radna Rady Gminy Krościenko n.D w latach 1990-1998, Pracownik Starostwa Powiatowego w Nowym Targu na stanowisku Kierownika Biura Rozwoju w latach 1999-2003, Dyrektor SOW Orle Gniazdo w latach 2003-2005, Radna Woj. Małopolskiego w latach 2002-2005.

Działalność opozycyjna:

Udział w Komitecie Założycielskim Niezależnego Zrzeszenia Studentów AGH, kierowanie strukturą NZS na Wydziale Geodezji Górniczej AGH w l.1980-1981.

 

Przynależność partyjna:

Porozumienie Centrum w l. 1991-2001, od 2001 r. Prawo i Sprawiedliwość.

 

Prywatnie:

 Przewodnik beskidzki, przewodnik tatrzański; od lat wycieczek nie prowadzę, ale sama chodzę w góry. Dyrygent chórów i zespołów muzycznych, absolwentka szkoły muzycznej w klasie fortepianu; dalej gram i chętnie słucham muzyki klasycznej.

Doświadczenie parlamentarne:

Jestem posłem od 2005 r. Pracowitość – pierwsza w sejmowym rankingu posłów sprawozdawców. Byłam sprawozdawcą 38 ustaw, które wprowadziły m.in.: uproszczenie, przyspieszenie, cyfryzację postępowań z zakresu prawa budowlanego;  wsparcie dla gmin do 80%  na inwestycje mieszkaniowe  z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa; ochronę klientów deweloperów przed utratą środków w razie upadku firmy deweloperskiej i utworzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego; ułatwienie budowy małych domów  o pow. zabudowy do 70 m kw.; uporządkowanie i obniżenie kosztów gospodarki odpadami, wdrożenie zasad gospodarki w obiegu zamkniętym, rozszerzonej odpowiedzialności producenta, systemu kaucyjnego, uściślenie zasad gospodarki wodno-ściekowej, przeciwdziałanie przestępczości środowiskowej- podniesienie kar za zanieczyszczanie środowiska.

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Polska:

Budowa silnej armii, która będzie w stanie zapewnić Polakom bezpieczeństwo wobec narastającego zagrożenia spowodowanego imperialnymi dążeniami Federacji Rosyjskiej.

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Sądecczyzna:

Budowa sądeczanki i kolei Podłęże-Piekiełko. Inwestycje te, na które rząd PiS znalazł finansowanie zostały rozpoczęte. Kolej Podłęże-Piekiełko to budowa do 2030 r. 58 km nowej linii i przebudowa ok. 100 km linii Chabówka Nowy Sącz i Chabówka Zakopane. Połączenie ekologicznym środkiem transportu z Krakowem. Ukończenie obydwu tych zadań w przyśpieszy rozwój gospodarczy Sądecczyzny, umożliwi szybszy rozwój turystyki, otworzy lokalny rynek pracy, bo dojazd z Nowego Sącza do Krakowa w czasie nie przekraczającym godziny to możliwość korzystania z lepszych ofert pracy dostępnych w Krakowie.

Chcę zostać posłem, ponieważ:

Mogę w ten sposób wykorzystać moje doświadczenie parlamentarne.

Ważne zdanie, które chciałbym zacytować/powiedzieć na koniec:

Nie pytaj co Polska zrobiła dla Ciebie, tylko co Ty możesz zrobić dla Polski.

 

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama