Wiemy za co Urząd Miasta Nowego Sącza płaci kancelariom prawnym

Dwie kancelarie nowosądeckie i dwie krakowskie świadczyły usługi prawne władzom Nowego Sącza w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Niedawno prezydent miasta odmówił Stowarzyszeniu Koalicja Nowosądecka odpowiedzi na pytanie: ile publicznych pieniędzy przeznaczono na wsparcie prawne ze strony firm zewnętrznych. W tym tygodniu zmienił stanowisko i zdecydował się udostępnić wykaz faktur obrazujących należności miasta wobec kancelarii prawnych wraz z zakresem ich usług.

wsb3

W odpowiedzi na wcześniejszą odmowną decyzję prezydenta Zarząd Koalicji Nowosądeckiej postanowił złożyć odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego – mówi Jacek Żelasko, wiceprezes Stowarzyszenia Koalicja Sądecka. W odwołaniu zarzucono złamanie następujących przepisów: art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, art. 7, 77 § 1 i 107 § 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Jak widać przedstawione argumenty przekonały prezydenta, iż dalsze postępowanie w tej sprawie wedle przyjętej przez władze miasta linii wcześniej czy później skazane jest na porażkę – komentuje Jacek Żelasko i dodaje, że argumenty Koalicji zostały poparte licznymi wyrokami sądów administracyjnych oraz publikacjami naukowymi dotyczącym informacji publicznej.

Z kolei władze miasta swoją wcześniejszą odmowę tłumaczą, w obszernym uzasadnieniu, względami formalno-prawnymi, wskazując jednocześnie, że w ostatnim czasie Koalicja Nowosądecka kieruje do Urzędu Miasta szereg pojedynczych wniosków o udzielanie i informacji publicznej, które, zdaniem Ratusza, mają powodować znaczne zaangażowanie pracowników w wyszukiwanie żądanych informacji.

Powoływanie się Koalicji Nowosądeckiej na prawo do realizacji kontroli społecznej nie powinno być nadużywane w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i mieć merytoryczny, a nie personalny charakter – można przeczytać w uzasadnieniu do uchylenia wcześniejszej decyzji odmownej, skierowanym do Koalicji Nowosądeckiej przez prezydenta Nowaka.

Z kolei, Jacek Żelasko zapewnia, że jedyna opozycja w Nowym Sączu (tak o Koalicji Nowosądeckiej mówią, jego zdaniem sądeczanie) nie zamierza zwalniać tempa.

– Pan prezydent życzyłby sobie aby Koalicja Nowosądecka przestała patrzeć na ręce i ograniczyła swoją działalność, bo w opinii ratusza jesteśmy zbyt aktywni – komentuje wiceprezes Żelasko.

Jak wynika z analizy danych udostępnionych przez miejskich urzędników – Dariusz Bońkowski, radca prawny i szwagier Wojciecha Piecha, otrzymał z magistratu  jedno zlecenie dotyczące analizy prawnej przekazania zadania zagospodarowania odpadów spółce komunalnej. Za tę usługę, kancelaria Dariusza Bońkowskiego otrzymała zapłatę w wysokości 2 tys. zł.

Najwięcej, bo 13 tys. 530 zł, kosztowało przygotowanie dokumentacji prawnej i doradztwo w sprawie przekształcenia Stowarzyszenia Sandecja w spółkę kapitałową prawa handlowego. W tej sprawie, władzom miejskim doradzała Kancelaria Adwokacka Dariusz Ratajczyk z Krakowa.

Z kolei, Kancelaria FORYSTEK & PARTNERZY – Adwokaci i Radcowie Prawni z główną siedzibą w Krakowie świadczy urzędowi miasta usługi doradztwa prawnego w zakresie „zastępstwa w sprawie przed sądem o stwierdzenie nieważności umowy oraz w prowadzeniu innych spraw związanych z tym postępowaniem (negocjacje, spotkania, telekonferencje, wydawanie opinii itp.) oraz we wszystkich instancjach w tej sprawie”. Do chwili obecnej wypłacono kwotę 6 tys. 642 zł.

Zlecenie na obsługę prawną szkół sądeckich i reprezentowanie ich przed sądami ma Kancelaria Adwokacka Dr Waldemar Ziętek z Nowego Sącza. Za jej usługi „Miasto” płaci 4 tys. 305 zł. Czym zajmowała się dotychczas ta sądecka kancelaria? Jak informują urzędnic – prowadziła ona przed sądami wszystkich instancji oraz organami ścigania, organami państwowymi, i samorządowymi, jak również w postępowaniach egzekucyjnych sprawę skargi Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania na Uchwałę Rady Miasta dotyczącą rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowo Wychowawczych w Nowym Sączu.

Ta sama kancelaria prowadziła również sprawę dotyczącą naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez byłego dyrektora jednej z placówek oświatowych w Nowym Sączu. Koszt usług wyniósł 2 tys. 214 zł.

Aktualnie Urząd Miasta zatrudnia 5 radców prawnych. Są oni zatrudnieni w ramach Zespołu Radców Prawnych i zapewniają obsługę prawną wszystkich Wydziałów Urzędu Miasta Nowego Sącza, a także świadczą czynności obsługi prawnej na rzecz Prezydenta Miasta oraz Rady Miejskiej i jej organów.
Do ich obowiązków należy min. opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta, projektów zarządzeń Prezydenta Miasta oraz projektów umów, ponadto reprezentują Miasto Nowy Sącz
i Prezydenta Miasta przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej.

Z wyjaśnieniem prezydenta miasta zapoznasz się TUTAJ

fot. dts24

 

KOSECKI
ZESZYTYBOBO
Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

[mailpoet_form id="1"]