W ratuszu powołano zespół który ma działać "przeciwbólowo" na skutki strajku nauczycieli

Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel powołał zespół do spraw nadzorowania sytuacji organizacyjnej miejskich przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych.

Renault2

"Zadaniem zespołu jest przygotowanie logistyczne do sytuacji kryzysowej, monitorowanie i reagowanie na zagrożenie bezpieczeństwa w czasie prowadzenia akcji strajkowej przez nauczycieli w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto, a także podejmowanie działań skierowanych do rodziców, wychowanków i uczniów łagodzących skutki strajku, w tym działań informacyjnych" - czytamy w komunikacie biura prasowego urzędu.

Jestem w stałym kontakcie z przewodniczącą sądeckiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Ireną Żak, która poinformowała, że we wszystkich sądeckich szkołach wynik referendum wyniósł ponad 50 procent, czyli ponad połowa nauczycieli opowiedziała się za strajkiem, co oznacza, że wszystkie placówki potencjalnie do strajku mogą przystąpić – mówi zastępca prezydenta Nowego Sącza Magdalena Majka.

Zespołowi przewodniczy wiceprezydent Magdalena Majka.

Zasiadają w nim także  dyrektorowie wydziałów i placówek podległych sądeckiego magistratu: Małgorzata Belska (Wydział Edukacji), Krzysztof Setlak (Wydział Zarządzania Kryzysowego), Tomasz Baliczek (Wydział Sportu i Turystyki),  Marcin Poręba (Wydział Komunikacji Społecznej i Kultury),  Aleksandra Ślusarek (Zespół Świetlic Środowiskowych), Milenia Małecka-Rogal (Pałac Młodzieży) oraz Ryszard Wasiluk – komendant Straży Miejskiej.

Chcielibyśmy wszyscy wiedzieć jak dokładnie będzie wyglądał strajk, co się będzie działo w szkołach 8 kwietnia, powiem uczciwie – nie wiem i władze nowosądeckiego ZNP też nie wiedzą. Otrzymałam informacje, że będzie to decyzja komitetów strajkowych, które zostaną powołane w poszczególnych jednostkach. Po prostu rano 8 kwietnia będzie wiadomo którzy nauczyciele i ilu nauczycieli ostatecznie zdecyduje się strajkować, a ilu będzie prowadzić zajęcia. To znaczy, że rozwiązywanie problemów będzie odbywało się na bieżąco. My będziemy się starali przygotować do tego, żeby zapewnić opiekę dzieciom, które przyjdą do szkoły – dodaje wiceprezydent Magdalena Majka, która przekazała dobrą informację o tym, że nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Zespołu Szkół nr 5 Specjalnych postanowili, mimo  pozytywnego wyniku referendum, o nieprzeprowadzaniu strajku.

Do strajku mają przystąpić nauczyciele z  87% szkół w Małopolsce.

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.