W czasach hiperinflacji prawa

W czasach hiperinflacji prawa

Wyzwania przedsiębiorstwa, a bezpieczeństwo prawne – czyli jak skupić się na biznesie, bez oglądania się za siebie.

Aleksander Krężel, adwokat, wspólnik

W obecnych uwarunkowaniach gospodarczo– ekonomicznych prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce obarczone jest bardzo dużym ryzykiem. I nie mamy tutaj na myśli ryzyka ekonomicznego – czyli tego, które dla każdego przedsiębiorcy jest co do zasady od początku oczywiste. Chodzi o ryzyko prawne, jakie łączy się z praktycznie każdym aspektem prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej.

W ostatnich latach, liczba zmian w przepisach prawa jest tak duża, że w żargonie prawniczym zjawisko to zaczęto nazywać „hiperinflacją prawa” (niektórzy mówią wprost o „biegunce legislacyjnej)”. Niestety dla praktycznie każdego przedsiębiorcy oznacza to mniej więcej tyle, że aby prowadzić działalność gospodarczą zgodnie ze wszystkimi nakazami i zakazami nakreślonymi przez ustawodawcę, niezbędnym jest posiadanie niezwykle kompleksowego wykształcenia prawniczego, lub też – co częściej spotykanie jest w obecnych realiach – korzystanie z kompleksowej usługi osób lub podmiotów, świadczących obsługę prawno-podatkową.

Z wieloletniego doświadczenia, jakie posiadamy na rynku, wiemy jedno: z roku na rok, sprostanie wymaganiom stawianym przez ustawodawcę jest coraz trudniejsze. Na przedsiębiorców czyhają coraz to nowe „pułapki” prawne, które w konsekwencji mogą wywrzeć fundamentalny wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą, doprowadzając nawet do jej ekonomicznego upadku.

Przechodząc jedynie do bardzo wybiórczego zaprezentowania potencjalnych zagrożeń, przykładowo możliwym jest wskazanie, że przedsiębiorca działający np. w branży budowlanej, czy paliwowej, może bez swojej woli (oraz nieświadomie) uczestniczyć w tak zwanej „karuzeli podatkowej”. Istotnym jest, że negatywne skutki przedsiębiorca może ponieść nie tylko w związku z własnymi działaniami, ale również w wyniku nieprawidłowości, które wystąpią u jego kontrahentów (a które to nieprawidłowości – zdaniem organów podatkowych – powinien był zauważyć). Skutki zarzucenia przedsiębiorcy uczestniczenia w karuzeli mogą być nie tylko podatkowe (np. zakwestionowanie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego). Wiązać się to może również np. z odpowiedzialnością na gruncie karno-skarbowym.

Innym przykładem daleko idących obciążeń prawnych, których przedsiębiorcy nie zawsze są świadomi jest obowiązek weryfikacji transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo. Przekroczenie ustalonych ustawowo (PIT/CIT) progów wartości tego rodzaju transakcji wiąże się bowiem z obowiązkiem szczegółowego ich udokumentowania w formie tzw. dokumentacji cen transferowych. Zaniedbanie zaś tego obowiązku rodzić może daleko idące konsekwencje na gruncie prawnym i podatkowym. Brak takiej dokumentacji może spowodować nałożenie przez organ podatkowy stawki sankcyjnej podatku (50%), na różnicę pomiędzy dochodem jaki zadeklarował podatnik w związku z dokonaniem transakcji, a dochodem określonym przez organ. Oczywiście tak jak w karuzeli, możliwym (a raczej prawdopodobnym) w przypadku braku dokumentacji będzie wystąpienie przez organ podatkowy o orzeczenie odpowiedzialności karno-skarbowej.

Radosław Ostrowski, adwokat, Partner Zarządzający

Prowadząc działalność gospodarczą, w której, produkt przedsiębiorcy jest oferowany bezpośrednio konsumentowi, przedsiębiorca może nie być świadomy, że w wyniku jego działań (co istotne – w tym również nieumyślnych), może dojść do tak zwanego naruszenia zbiorowego interesu konsumentów (np. poprzez niewłaściwe oznaczenia sprzedawanego produktu). Na tego rodzaju ryzyka narażeni są ze względu na charakter działalności, przede wszystkim przedsiębiorcy działający w sektorze FMCG. Kary jakie przewiduje ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, są nieraz tak dolegliwe, (np. kara pieniężna liczona do wysokości 10% rocznego przychodu przedsiębiorcy), że mogłyby zrujnować nawet najlepiej prosperujące firmy.

Wskazane zagadnienia są tylko przykładem problemów prawnych, jakie codziennie na swojej drodze może spotkać przedsiębiorca. Niejednokrotnie zdarza się, że określona działalność gospodarcza nastręcza problemy prawne o wiele bardziej skomplikowane i wielowątkowe. Ciągłe zmiany przepisów prawa nie ułatwiają prowadzenia działalności gospodarczej w sposób bezpieczny. W obecnych warunkach nadmiernej podaży zmian przepisów, jak również braku stabilności otoczenia prawnego biznesu, warunki i charakter korzystania z pomocy prawnej w biznesie nabiera nowego wymiaru i znaczenia. Obsługa prawna szczególnie dla podmiotów prowadzących działalność na szeroką skale, nie sprowadza się już wyłącznie do analizy i doradztwa w zakresie zgłaszanych problemów i zagadnień. Dziś równie istotne jest dbanie o bieżącą „zgodność” (compliance) działalności z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi. Z tego względu bardziej niż dotychczas uzasadnione jest choćby przeprowadzenie kompleksowych badań (audytów) compliance przedsiębiorstwa, celem minimalizowania ryzyka prawnego prowadzonej działalności na rzecz zwiększania bezpieczeństwa biznesu w tym zakresie. Już dzięki takim narzędziom nowoczesnego i zindywidualizowanego doradztwa prawnego, przedsiębiorca może skupić się na tym co dla niego jest najważniejsze – na biznesie „bez oglądania się za siebie”.

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY
Play Video about Ewa Novel

Finał Szansy na sukces tuż, tuż. Co jeszcze przed Ewą na parę godzin przed jej wystąpieniem ?

Play Video about Ewa Novel w Szansie na sukces

Ostatnie przygotowania Ewy do finału Szansy na sukces. Zobacz co tam się działo…  Dostępne tylko u nas 😉 

Play Video about Jubiler Sezam Nowy Sącz

Jubiler Sezam – majówka rabatów

Temat dnia

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.