Jan Duda – poseł, w kadencji 1998-2002 przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego:

wsb3

- Przygotowując się do pielgrzymki Jana Pawła II do Starego Sącza, wszyscy chcieli zrobić coś ważnego, coś co pozostałoby w pamięci potomnych. Tak samo było z nami. Dlatego podjęliśmy uchwałę o zwróceniu się do władz kościelnych o ustanowienie św. Kingi Patronką Ziemi Sądeckiej, ufundowaliśmy sztandar Rady Powiatu Nowosądeckiego z wizerunkiem św. Kingi oraz podjęliśmy uchwałę o nadaniu papieżowi tytułu Honorowego Obywatela Ziemi Sądeckiej.

 

Św. Kinga była dla nas naturalną patronką samorządów. Żona Bolesława Wstydliwego - księcia krakowskiego i sandomierskiego, współrządząca tymi ziemiami, właścicielka dóbr sądeckich, a więc właściwie osoba, która wykonywała działania typowe dla współczesnych samorządów. Stąd pomysł, który wyszedł ode mnie, aby przedstawić inicjatywę władzom kościelnym. Jednak my, jako powiat, nie mogliśmy tego zrobić sami, musieliśmy stosowną uchwałę podjąć ze wszystkimi samorządami sądeckimi. Osobiście zabiegałem o to, żeby każda z gmin przystąpiła do projektu. 31 maja 1999 r. zorganizowaliśmy wspólną sesję rady powiatu i wszystkich rad gmin sądeckich. To w historii samorządności Sądecczyzny wyjątkowa taka wspólna sesja. Spotkaliśmy się wszyscy w Starym Sączu w kinie Poprad, w obecnym budynku Sokoła. Ja tej sesji przewodniczyłem. Właściwie była ona już tylko formalnością, bo wszystko było wcześniej omówione i przedyskutowane. Każdy z przewodniczących otwierał sesję swojej rady, czytał uchwałę, jego radni głosowali, liczono głosy i po kolei każda rada uchwałę przyjmowała. W ten sposób tego samego dnia, w tym samym miejscu wszystkie gminy przyjęły uchwałę tej samej treści, że występujemy w imieniu wspólnoty samorządowej Sądecczyzny do władz kościelnych o ustanowienie św. Kingi Patronką Ziemi Sądeckiej.

Później oficjalną drogą, za pośrednictwem ks. bp Wiktora Skworca, ta prośba poszła do kurii rzymskiej. Oczywiście św. Kinga została patronką samorządów sądeckich. Wkrótce jej patronat rozszerzono na Małopolskę, a później na wszystkie samorządy w Polsce. Ale warto pamiętać, że zaczęło się właśnie od Sądecczyzny.

Na tej samej sesji podjęliśmy też drugą uchwałę - o nadaniu Janowi Pawłowi II Honorowego Obywatelstwa Ziemi Sądeckiej. Papież, co przecież nie było tajemnicą, bardzo lubił wędrówki po Beskidzie Sądeckim. To nie tak, że dowiedzieliśmy się o tym, gdy papież opowiedział o tym w Starym Sączu w sławnej „powtórce z geografii”. Nie pamiętam, kto wyszedł z pomysłem, że możemy Janowi Pawłowi II nadać honorowe obywatelstwo, bo przecież on tę ziemię tak lubił. Ustawa samorządowa o powiatach nie daje takiej możliwości, ale zrobiliśmy to jako powiat i wszystkie gminy powiatu, które mają osobowość prawną i mogą takie tytuły nadawać. Stąd wspólne podjęcie uchwały, dokładnie tego samego dnia i w taki sam sposób jak uchwały o św. Kindze.

Obie uchwały przekazaliśmy papieżowi 4 listopada 1999 r. podczas audiencji, w czasie której dziękowaliśmy za odwiedzenie Sądecczyzny. Uchwałę wręczałem Ojcu św. osobiście, wspólnie z członkami Zarządu Powiatu: Zygmuntem Paruchem i Krzysztofem Michalikiem. W delegacji, która pojechała do Watykanu z biskupem Wiktorem Skworcem, byli także przedstawiciele poszczególnych gmin Sądecczyzny. Wzruszenie było bardzo duże, była chwila rozmowy, Ojciec św. podziękował i powiedział, że obywatelstwo przyjmuje.

Wcześniej, wiedząc o przychylności władz kościelnych dla patronki, chcieliśmy też przygotować sztandar dla powiatu nowosądeckiego, bo przecież powiat funkcjonował dopiero od roku. Wymyśliliśmy, że sztandar będzie z wizerunkiem św. Kingi. Chodziło o to, żeby uzyskać szkic obrazu, który będzie w czasie mszy św. beatyfikacyjnej odsłonięty. Udało mi się przekonać dyrektora Muzeum Diecezjalnego ks. Tadeusza Bukowskiego, żeby nam ten wizerunek udostępnił, a jak wiemy, z reguły jest on chroniony do czasu odsłonięcia w czasie mszy beatyfikacyjnej. Uzyskałem zdjęcie tego obrazu, podpisałem stosowne oświadczenie, że nie ujawnię go nikomu, tylko pracowni krawieckiej. Ks. Bukowski powybijał stemplem w tej fotografii otwory, żeby nikt nie mógł jej reprodukować. Zdążyliśmy. Sztandar z haftem przedstawiającym wizerunek św. Kingi został poświęcony przez Jana Pawła II na mszy beatyfikacyjnej w Starym Sączu. Rada Powiatu do dziś używa tego sztandaru.

Osobiście, wspominając wizytę Ojca św. w Starym Sączu, jestem z tych trzech rzeczy dumny, bo moje inicjatywy i starania przyniosły efekty, które dziś mają wymiar symboliczny i historyczny.

Fot.: Arch. Jana Dudy

FORDELEKT

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.