Trzy sukcesy i porażki wójta Kamionki Wielkiej

Gmina Kamiona Wielka – wójt Andrzej Stanek:

Sukcesy

            Najważniejsze przedsięwzięcia, które udało się zrealizować na półmetku tej kadencji w Gminie Kamionka Wielka, to przed wszystkim zadania związane z poprawą infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwem mieszkańców. Wyremontowano przeszło 16 km dróg gminnych. Remont wykonano zarówno ze środków własnych, jak również na ten cel pozyskano dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wysokości ponad 2,2 mln zł.

Dodatkowo zrealizowano inwestycję przy współpracy Gminy Kamionka Wielka Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu związaną z budową chodników: w ciągu drogi powiatowej 1576 K „Nowy Sącz – Florynka” na terenie miejscowości Kamionka Mała, w miejscowości Królowa Polska – w ciągu drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz-Florynka, w miejscowości Kamionka Wielka w ciągu drogi w ciągu drogi powiatowej nr 1577 K Kamionka Wielka – Kamionka Wielka.

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem, które zrealizowano, było pozyskanie przeszło 5,5 mln zł na budowę nowej Szkoły Podstawowej w Boguszy. Dodam, że o potrzebie stworzenia lepszych warunków nauki w szkole w Boguszy, mówiło się od lat. Nareszcie zatem udało się pozyskać środki na ten cel.

Wykonano również stabilizację osuwisk zagrażających infrastrukturze komunalnej oraz budynkom mieszkalnym pn. „Homontówka – Ziobroskówka” oraz „Popielówka”. Koszt przedsięwzięcia – przeszło 4 mln 631 tys. zł.

Niepowodzenia

Niestety, przesunęła się realizacja zakończenia budowy kanalizacji sanitarnej w Mystkowie. Gmina pozyskała środki na ten cel z POIŚ. Wykonawca, z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, wystąpił o przesuniecie terminu zakończenia zadania.

Musieliśmy też odwołać wpisane w kalendarz imprezy kulturalne Gminy Kamionka Wielka, zaplanowane wydarzenia kulturalno-artystyczne takie jak „Lato w Dolinie Kamionki”, gminny konkurs „Lachowskie godonie” czy „Prezentacje Artystyczne Szkół”.

(ESŚ)

Sukcesy i porażki wójtów innych gmin znajdziesz w „Dobrym Tygodniku Sądeckim”: 

 

 

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.